Choose Language:Polski portugues English

Gracze: 437 / 1000

Uptime: 0h 7m

Wojna

KUMPLE
50 : 33
Wojna zakończona
Rozpoczęta: 29.12.2018 - 22:21:43
Zakończona: 29.12.2018 - 22:54:29

NO POINT
Lista fragów
50 Namelock incomming zabity na poziomie 898 przez KEFIR, LASKI, AZREI, Frollu, GALOCIARZ, ASTALAVISTA BABE, SAINT SANUS, vaxerek i MALYY (Bless). 33
49 John Silver zabity na poziomie 742 przez MALYY, Kortnej Witczak, vaxerek, AZREI, LASKI, IDIOTO TY JEBANY, GIT ED, Come on i Boski romanoo (Bless). 33
48 Nachos zabity na poziomie 908 przez Hej Mala, Frollu, GALOCIARZ, Jenker, Worek Ziemniakow, AZREI, vaxerek, SAINT SANUS i ASTALAVISTA BABE (Bless). 33
48 DON ALVES zabity na poziomie 875 przez ASTALAVISTA BABE, Kortnej Witczak, THE HEWRA, Come on, vaxerek, LASKI, Gnoiciel II, AZREI i EKSTAZY (Bless). 32
48 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 955 przez KEFIR, AZREI, LASKI, NEZTAS, ASTALAVISTA BABE, Worek Ziemniakow, GALOCIARZ, Frollu i DON ALVES (Bless). 31
47 Kerrin zabity na poziomie 655 przez GALOCIARZ, AZREI, NEZTAS, Frollu, LASKI, Nachos, ASTALAVISTA BABE, Hej Mala i SAINT SANUS (Bless). 31
46 vaxerek zabity na poziomie 1007 przez Faza Unpushable, Come on, LASKI, Kortnej Witczak, AZREI, Wagonn, ASTALAVISTA BABE, SAINT SANUS i DON ALVES (Bless). 31
46 NEZTAS zabity na poziomie 1051 przez Major, Come on, Worek Ziemniakow, QutaZ, Kortnej Witczak, AZREI, IDIOTO TY JEBANY, SAINT SANUS i LASKI (Bless). 30
46 MALYY zabity na poziomie 1000 przez Darkovski, AZREI, NEZTAS, Major, LASKI, Come on, Kortnej Witczak, IDIOTO TY JEBANY i QutaZ (Bless). 29
46 GALOCIARZ zabity na poziomie 891 przez Darkovski, AZREI, NEZTAS, Come on, LASKI, Faza Unpushable, IDIOTO TY JEBANY, Major i EKSTAZY (Bless). 28
46 Wagonn zabity na poziomie 870 przez Come on, NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, Darkovski, Kortnej Witczak, Frollu, Major, MALYY i SAINT SANUS (Bless). 27
45 Kerrin zabity na poziomie 655 przez IDIOTO TY JEBANY, SAINT SANUS, Worek Ziemniakow, Ksiaze Richard Porzadek, NEZTAS, ASTALAVISTA BABE, AZREI, Wagonn i GIT ED (Bless). 27
44 SALOVSKY zabity na poziomie 983 przez Major, EKSTAZY, Bubu, Kortnej Witczak, SIR CINOSLAW, Wagonn, Namelock incomming, Jenker i Worek Ziemniakow (Bless). 27
44 John Silver zabity na poziomie 743 przez LASKI, IDIOTO TY JEBANY, GALOCIARZ, Come on, Gnoiciel II, AZREI, QutaZ, NEZTAS i ASTALAVISTA BABE (Bless). 26
43 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 956 przez MALYY, AZREI, LASKI, KEFIR, Wyemancypowany Tibijczyk, Worek Ziemniakow, IDIOTO TY JEBANY, QutaZ i NEZTAS (Bless). 26
42 Awik zabity na poziomie 991 przez Frollu, Come on, Kortnej Witczak, LASKI, IDIOTO TY JEBANY, GALOCIARZ, THE HEWRA, Boski romanoo i QutaZ (Bless). 26
41 vaxerek zabity na poziomie 1008 przez Blokerando, AZREI, Darkovski, Major, Kortnej Witczak, Frollu, GIT ED, Come on i SAINT SANUS (Bless). 26
41 Namelock incomming zabity na poziomie 899 przez Ksiaze Richard Porzadek, AZREI, vaxerek, SALOVSKY, Major, Wagonn, Frollu, Darkovski i QutaZ (Bless). 25
40 John Silver zabity na poziomie 744 przez Ksiaze Richard Porzadek, Frollu, Darkovski, SAINT SANUS, Worek Ziemniakow, AZREI, Zvagnamonocyklu, Major i vaxerek (Bless). 25
39 Kerrin zabity na poziomie 656 przez Boski romanoo, Major, AZREI, MALYY, Worek Ziemniakow, KEFIR, GALOCIARZ, THE HEWRA i Frollu (Bless). 25
38 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 965 przez LASKI, Worek Ziemniakow, AZREI, Major, Wagonn, MALYY, KEFIR, Kortnej Witczak i SALOVSKY (Bless). 25
37 Bubu zabity na poziomie 1003 przez LASKI, AZREI, KEFIR, QutaZ, Worek Ziemniakow, EKSTAZY, Major, ASTALAVISTA BABE i GALOCIARZ (Bless). 25
36 DON ALVES zabity na poziomie 876 przez ASTALAVISTA BABE, vaxerek, GIT ED, Gnoiciel II, Jenker, Darkovski, Major, Kortnej Witczak i AZREI (Bless). 25
36 Hej Mala zabity na poziomie 985 przez GALOCIARZ, Kortnej Witczak, ASTALAVISTA BABE, Nachos, Wagonn, IDIOTO TY JEBANY, Darkovski, vaxerek i NEZTAS (Bless). 24
35 Boski romanoo zabity na poziomie 742 przez Hej Mala, Wagonn, Jenker, vaxerek, Come on, Gnoiciel II, Darkovski, Kortnej Witczak i GIT ED (Bless). 24
35 Koniec Vesti Waron Expi zabity na poziomie 799 przez NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, GIT ED, MALYY, LASKI, vaxerek, Come on, Kortnej Witczak i SAINT SANUS (Bless). 23
34 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 966 przez DON ALVES, IDIOTO TY JEBANY, Kortnej Witczak, Boski romanoo, Come on, vaxerek, Gnoiciel II, Wagonn i Frollu (Bless). 23
33 Nachos zabity na poziomie 909 przez Major, Wyemancypowany Tibijczyk, SAINT SANUS, Blokerando, IDIOTO TY JEBANY, Frollu, Zvagnamonocyklu, Worek Ziemniakow i Bubu (Bless). 23
33 MALYY zabity na poziomie 1001 przez Major, AZREI, LASKI, vaxerek, KEFIR, Wyemancypowany Tibijczyk, Worek Ziemniakow, QutaZ i GIT ED (Bless). 22
33 Namelock incomming zabity na poziomie 901 przez vaxerek, MALYY, AZREI, KEFIR, LASKI, SAINT SANUS, IDIOTO TY JEBANY, Come on i Nachos (Bless). 21
32 DON ALVES zabity na poziomie 877 przez EKSTAZY, AZREI, Come on, SAINT SANUS, GIT ED, vaxerek, MALYY, Bubu i LASKI (Bless). 21
32 Boski romanoo zabity na poziomie 743 przez Major, GIT ED, DON ALVES, Come on, Namelock incomming, AZREI, KEFIR, Darkovski i LASKI (Bless). 20
32 Jenker zabity na poziomie 745 przez vaxerek, Wyemancypowany Tibijczyk, IDIOTO TY JEBANY, MALYY, AZREI, GALOCIARZ, KEFIR, LASKI i Nachos (Bless). 19
31 Koniec Vesti Waron Expi zabity na poziomie 800 przez MALYY, AZREI, LASKI, vaxerek, KEFIR, Wyemancypowany Tibijczyk, Major, Kortnej Witczak i GALOCIARZ (Bless). 19
30 SALOVSKY zabity na poziomie 984 przez Major, KEFIR, GALOCIARZ, Kortnej Witczak, Come on, Nachos, Boski romanoo, Frollu i Darkovski (Bless). 19
30 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 968 przez Come on, Wyemancypowany Tibijczyk, MALYY, vaxerek, AZREI, LASKI, KEFIR, IDIOTO TY JEBANY i SAINT SANUS (Bless). 18
29 ESSA zabity na poziomie 775 przez SALOVSKY, Kortnej Witczak, AZREI, IDIOTO TY JEBANY, GIT ED, Frollu, Major, LASKI i GALOCIARZ (Bless). 18
28 Kerrin zabity na poziomie 657 przez SALOVSKY, Darkovski, Kortnej Witczak, Frollu, GALOCIARZ, AZREI, EKSTAZY, GIT ED i John Silver (Bless). 18
27 DON ALVES zabity na poziomie 878 przez Wagonn, EKSTAZY, GALOCIARZ, Darkovski, SAINT SANUS, Zvagnamonocyklu, NEZTAS, Come on i Wyemancypowany Tibijczyk (Bless). 18
27 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 777 przez Namelock incomming, KEFIR, MALYY, NEZTAS, Come on, Wyemancypowany Tibijczyk, LASKI, vaxerek i Nachos (Bless). 17
27 EKSTAZY zabity na poziomie 800 przez Come on, MALYY, Wyemancypowany Tibijczyk, KEFIR, LASKI, Boski romanoo, AZREI, Kortnej Witczak i SALOVSKY (Bless). 16
26 John Silver zabity na poziomie 745 przez Boski romanoo, MALYY, Wyemancypowany Tibijczyk, GIT ED, Kortnej Witczak, LASKI, Nachos, KEFIR i Come on (Bless). 16
25 GALOCIARZ zabity na poziomie 893 przez Namelock incomming, Worek Ziemniakow, Blokerando, Bubu, Jenker, NOPNT DAGLAS, AZREI, EKSTAZY i NEZTAS (Bless). 16
25 Kerrin zabity na poziomie 658 przez GALOCIARZ, MALYY, LASKI, EKSTAZY, Boski romanoo, KEFIR, Kortnej Witczak i Wyemancypowany Tibijczyk (Bless). 15
24 SAINT SANUS zabity na poziomie 810 przez EKSTAZY, MALYY, Kortnej Witczak, Wagonn, LASKI, Jenker, Wyemancypowany Tibijczyk, SIR CINOSLAW i MALINCOK (Bless). 15
24 DON ALVES zabity na poziomie 880 przez EKSTAZY, Major, NEZTAS, vaxerek, IDIOTO TY JEBANY, Bubu, QutaZ, Wyemancypowany Tibijczyk i Namelock incomming (Bless). 14
24 Come on zabity na poziomie 1010 przez Faza Unpushable, Gnoiciel II, SALOVSKY, AZREI, Kortnej Witczak, Major, Awik, NEZTAS i SIR CINOSLAW (Bless). 13
24 Darkovski zabity na poziomie 907 przez Ksiaze Richard Porzadek, Wyemancypowany Tibijczyk, Wagonn, MALYY, NEZTAS, AZREI, LASKI, DON ALVES i IDIOTO TY JEBANY (Bless). 12
23 THE HEWRA zabity na poziomie 930 przez Kortnej Witczak, Wyemancypowany Tibijczyk, EKSTAZY, MALYY, Nachos, GALOCIARZ, Come on, AZREI i SALOVSKY (Bless). 12
22 Namelock incomming zabity na poziomie 902 przez SALOVSKY, Come on, vaxerek, DON ALVES, IDIOTO TY JEBANY, Frollu, Ksiaze Richard Porzadek, Boski romanoo i Kortnej Witczak (Bless). 12
21 Major zabity na poziomie 846 przez Frollu, Wyemancypowany Tibijczyk, GALOCIARZ, Kortnej Witczak, DON ALVES, GIT ED, EKSTAZY, AZREI i MALYY (Bless). 12
20 Testosteron enanthate zabity na poziomie 920 przez SIR CINOSLAW, Wagonn, NOPNT DAGLAS, QutaZ i Jenker (Bless). 12
20 EYJAFJALLAJKULU zabity na poziomie 801 przez ASTALAVISTA BABE, EKSTAZY, a giant, QutaZ, NIVEA MEN, Jenker, SIR CINOSLAW i NIETOPERZ (Bless). 11
20 Koniec Vesti Waron Expi zabity na poziomie 801 przez IDIOTO TY JEBANY, Come on, vaxerek, TOKYO GHOUL, Major, Nachos, Frollu, Paladyn i Awik (Bless). 10
19 Blokerando zabity na poziomie 766 przez SAINT SANUS, Bubu, TOKYO GHOUL, MALYY, AZREI, Major, Nachos, LASKI i Frollu (Bless). 10
18 Wyemancypowany Tibijczyk zabity na poziomie 879 przez SAINT SANUS, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Come on, TOKYO GHOUL, Nachos, Major, Awik i MALYY (Bless). 10
17 Faza Unpushable zabity na poziomie 779 przez IDIOTO TY JEBANY, MALYY, TOKYO GHOUL, Nachos, Bubu, LASKI, AZREI, Kortnej Witczak i SAINT SANUS (Bless). 10
16 Zvagnamonocyklu zabity na poziomie 894 przez DON ALVES, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Come on, Nachos, AZREI, MALYY, TOKYO GHOUL i Awik (Bless). 10
15 QutaZ zabity na poziomie 929 przez IDIOTO TY JEBANY, Nachos, GALOCIARZ, MALYY, vaxerek, TOKYO GHOUL, Zvagnamonocyklu, Kortnej Witczak i Awik (Bless). 10
14 ESSA zabity na poziomie 776 przez Frollu, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Come on, DON ALVES, Nachos, Awik i Wagonn (Bless). 10
13 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 957 przez LASKI, TOKYO GHOUL, MALYY, Nachos, Kortnej Witczak, Zvagnamonocyklu, IDIOTO TY JEBANY, SAINT SANUS i AZREI (Bless). 10
12 ZGADNIJ KTO zabity na poziomie 778 przez Kortnej Witczak, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Come on, DON ALVES, Nachos, TOKYO GHOUL i Awik (Bless). 10
11 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 777 przez Major, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Come on, vaxerek, DON ALVES, Wagonn, Paladyn i Frollu (Bless). 10
11 ZNOWU NA ZDECHLAKU zabity na poziomie 976 przez AZREI, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, John Silver, Nachos, MALYY, TOKYO GHOUL i Come on (Bless). 9
10 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 969 przez AZREI, Paladyn, TOKYO GHOUL, Kortnej Witczak, Frollu, MALYY, GIT ED, Nachos i SALOVSKY (Bless). 9
9 Boski romanoo zabity na poziomie 745 przez Major, ASTALAVISTA BABE, MALYY, Nachos, Zvagnamonocyklu, TOKYO GHOUL, Kortnej Witczak, NOPNT DAGLAS i QutaZ (Bless). 9
9 Namelock incomming zabity na poziomie 903 przez Kortnej Witczak, POLHAN RP, IDIOTO TY JEBANY, MALYY, Come on, Nachos, Paladyn, GALOCIARZ i Zvagnamonocyklu (Bless). 8
8 Ostatni Krzyk Osiedla zabity na poziomie 951 przez Bubu, ASTALAVISTA BABE, Worek Ziemniakow, Namelock incomming, MALYY, SIR CINOSLAW, NOPNT DAGLAS, Zvagnamonocyklu i Blokerando (Bless). 8
8 Jenker zabity na poziomie 745 przez Paladyn, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Come on, Ksiaze Richard Porzadek, Frollu, Nachos i SALOVSKY (Bless). 7
7 THE HEWRA zabity na poziomie 931 przez GALOCIARZ, Bubu, IDIOTO TY JEBANY, Jenker, TOKYO GHOUL, Kortnej Witczak, Ksiaze Richard Porzadek, Frollu i John Silver (Bless). 7
6 Darkovski zabity na poziomie 908 przez GALOCIARZ, MALYY, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Nachos, Zvagnamonocyklu, Boski romanoo, John Silver i Ostatni Krzyk Osiedla (Bless). 7
5 EKSTAZY zabity na poziomie 802 przez Come on, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, vaxerek, Frollu, Nachos, Paladyn, SALOVSKY i Boski romanoo (Bless). 7
4 KEFIR zabity na poziomie 941 przez THE HEWRA, Bubu, TOKYO GHOUL, Jenker, MALYY, Zvagnamonocyklu, Wagonn, NOPNT DAGLAS i Blokerando (Bless). 7
4 NEZTAS zabity na poziomie 1053 przez Major, Bubu, THE HEWRA, Worek Ziemniakow, TOKYO GHOUL, SIR CINOSLAW, ZNOWU NA ZDECHLAKU, Jenker i Zvagnamonocyklu (Bless). 6
4 BALTAZAR zabity na poziomie 1104 przez Worek Ziemniakow, ASTALAVISTA BABE, TOKYO GHOUL, Bubu, THE HEWRA, Jenker, Major, Zvagnamonocyklu i John Silver (Bless). 5
4 Varko Ms zabity na poziomie 1016 przez Zvagnamonocyklu, Wagonn, Major, Namelock incomming, ASTALAVISTA BABE, NOPNT DAGLAS, ZNOWU NA ZDECHLAKU, Faza Unpushable i ESSA (Bless). 4
4 QutaZ zabity na poziomie 930 przez TOKYO GHOUL, BALTAZAR, Come on, vaxerek, DON ALVES, Varko Ms, Frollu, Boski romanoo i Ostatni Krzyk Osiedla (Bless). 3
3 SIR CINOSLAW zabity na poziomie 794 przez TOKYO GHOUL, BALTAZAR, Ostatni Krzyk Osiedla, Boski romanoo, NEZTAS, vaxerek, Varko Ms, Ksiaze Richard Porzadek i Come on (Bless). 3
2 MALINCOK zabity na poziomie 718 przez SALOVSKY, Paladyn, TOKYO GHOUL, BALTAZAR, NEZTAS, Kortnej Witczak, Boski romanoo, Nachos i Zvagnamonocyklu (Bless). 3
1 AZREI zabity na poziomie 1038 przez Major, TOKYO GHOUL, Zvagnamonocyklu, Jenker, Awik, Koniec Vesti Waron Expi, Worek Ziemniakow, ASTALAVISTA BABE i SIR CINOSLAW (Bless). 3
1 MALYY zabity na poziomie 1002 przez QutaZ, Darkovski, Namelock incomming, Worek Ziemniakow, ZGADNIJ KTO, Zvagnamonocyklu, Koniec Vesti Waron Expi, SIR CINOSLAW i Major (Bless). 2
1 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 958 przez DON ALVES, BALTAZAR, Come on, Kortnej Witczak, NEZTAS, Varko Ms, Frollu, Zvagnamonocyklu i vaxerek (Bless). 1
0 KEFIR zabity na poziomie 942 przez Worek Ziemniakow, Major, Wagonn, Darkovski, Awik, Namelock incomming, Koniec Vesti Waron Expi, ESSA i ZGADNIJ KTO (Bless). 1

Kalendarz eventów

IP: Vestia.pl

Client: Team Speak 3
413.01 Świąteczny Event dobiegł końca
312.01 Włączono możliwość "ropowania" ludzi oraz przedmiotów
311.01 Od teraz nieregularne bossy są oznaczane innym kolorem w zakładce Najazdy
311.01 Zaktualizowano link do najnowszego TeamSpeak'a w Pobieralni
110.01 Naprawiono kilka zgłoszonych błędów na mapie
Więcej..
1. Tehace 1804 lvl
2. NEZTAS 1758 lvl
3. ZNOWU NA Z... 1717 lvl
4. Frosto 1691 lvl
5. TOKYO GHOUL 1686 lvl
6. ZAWIJAJ SI... 1682 lvl
7. ARASCOR RA... 1672 lvl
8. Come on 1659 lvl
9. Darkovski 1635 lvl
10. Milkana 1633 lvl
Właściciel zamku:

KUMPLE