Choose Language:Polski portugues English

Gracze: 91 / 1000

Uptime: 18h 45m

Wojna

KUMPLE
50 : 33
Wojna zakończona
Rozpoczęta: 29.12.2018 - 22:21:43
Zakończona: 29.12.2018 - 22:54:29

NO POINT
Lista fragów
50 Namelock incomming zabity na poziomie 898 przez NOPNT Yakuza, NOPNT BEZKARNY DAVON, XX, Frollu, GALOCIARZ, ASTALAVISTA BABE, VESTIA DED OTS ESSA, Daj bucha i KEFIR (Bless). 33
49 John Silver zabity na poziomie 742 przez KEFIR, Kortnej Witczak, Daj bucha, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, IDIOTO TY JEBANY, Phearnynes, Przekaz Farmazonu i Boski romanoo (Bless). 33
48 Nachos zabity na poziomie 908 przez Hej Mala, Frollu, GALOCIARZ, Jenker, Worek Ziemniakow, XX, Daj bucha, VESTIA DED OTS ESSA i ASTALAVISTA BABE (Bless). 33
48 DON ALVES zabity na poziomie 875 przez ASTALAVISTA BABE, Kortnej Witczak, Magicallse, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, NOPNT BEZKARNY DAVON, Gnoiciel II, XX i EKSTAZY (Bless). 32
48 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 955 przez NOPNT Yakuza, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, NEZTAS, ASTALAVISTA BABE, Worek Ziemniakow, GALOCIARZ, Frollu i DON ALVES (Bless). 31
47 Kerrin zabity na poziomie 655 przez GALOCIARZ, XX, NEZTAS, Frollu, NOPNT BEZKARNY DAVON, Nachos, ASTALAVISTA BABE, Hej Mala i VESTIA DED OTS ESSA (Bless). 31
46 Daj bucha zabity na poziomie 1007 przez Faza Unpushable, Przekaz Farmazonu, NOPNT BEZKARNY DAVON, Kortnej Witczak, XX, Wagonn, ASTALAVISTA BABE, VESTIA DED OTS ESSA i DON ALVES (Bless). 31
46 NEZTAS zabity na poziomie 1051 przez Major, Przekaz Farmazonu, Worek Ziemniakow, QutaZ, Kortnej Witczak, XX, IDIOTO TY JEBANY, VESTIA DED OTS ESSA i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 30
46 KEFIR zabity na poziomie 1000 przez Shinoku, XX, NEZTAS, Major, NOPNT BEZKARNY DAVON, Przekaz Farmazonu, Kortnej Witczak, IDIOTO TY JEBANY i QutaZ (Bless). 29
46 GALOCIARZ zabity na poziomie 891 przez Shinoku, XX, NEZTAS, Przekaz Farmazonu, NOPNT BEZKARNY DAVON, Faza Unpushable, IDIOTO TY JEBANY, Major i EKSTAZY (Bless). 28
46 Wagonn zabity na poziomie 870 przez Przekaz Farmazonu, NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, Shinoku, Kortnej Witczak, Frollu, Major, KEFIR i VESTIA DED OTS ESSA (Bless). 27
45 Kerrin zabity na poziomie 655 przez IDIOTO TY JEBANY, VESTIA DED OTS ESSA, Worek Ziemniakow, Ksiaze Richard Porzadek, NEZTAS, ASTALAVISTA BABE, XX, Wagonn i Phearnynes (Bless). 27
44 SALOVSKY zabity na poziomie 983 przez Major, EKSTAZY, Bubu, Kortnej Witczak, SIR CINOSLAW, Wagonn, Namelock incomming, Jenker i Worek Ziemniakow (Bless). 27
44 John Silver zabity na poziomie 743 przez NOPNT BEZKARNY DAVON, IDIOTO TY JEBANY, GALOCIARZ, Przekaz Farmazonu, Gnoiciel II, XX, QutaZ, NEZTAS i ASTALAVISTA BABE (Bless). 26
43 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 956 przez KEFIR, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, NOPNT Yakuza, Trawka Narkotyczna, Worek Ziemniakow, IDIOTO TY JEBANY, QutaZ i NEZTAS (Bless). 26
42 NA PATENCIE zabity na poziomie 991 przez Frollu, Przekaz Farmazonu, Kortnej Witczak, NOPNT BEZKARNY DAVON, IDIOTO TY JEBANY, GALOCIARZ, Magicallse, Boski romanoo i QutaZ (Bless). 26
41 Daj bucha zabity na poziomie 1008 przez Blokerando, XX, Shinoku, Major, Kortnej Witczak, Frollu, Phearnynes, Przekaz Farmazonu i VESTIA DED OTS ESSA (Bless). 26
41 Namelock incomming zabity na poziomie 899 przez Ksiaze Richard Porzadek, XX, Daj bucha, SALOVSKY, Major, Wagonn, Frollu, Shinoku i QutaZ (Bless). 25
40 John Silver zabity na poziomie 744 przez Ksiaze Richard Porzadek, Frollu, Shinoku, VESTIA DED OTS ESSA, Worek Ziemniakow, XX, Zvagnamonocyklu, Major i Daj bucha (Bless). 25
39 Kerrin zabity na poziomie 656 przez Boski romanoo, Major, XX, KEFIR, Worek Ziemniakow, NOPNT Yakuza, GALOCIARZ, Magicallse i Frollu (Bless). 25
38 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 965 przez NOPNT BEZKARNY DAVON, Worek Ziemniakow, XX, Major, Wagonn, KEFIR, NOPNT Yakuza, Kortnej Witczak i SALOVSKY (Bless). 25
37 Bubu zabity na poziomie 1003 przez NOPNT BEZKARNY DAVON, XX, NOPNT Yakuza, QutaZ, Worek Ziemniakow, EKSTAZY, Major, ASTALAVISTA BABE i GALOCIARZ (Bless). 25
36 DON ALVES zabity na poziomie 876 przez ASTALAVISTA BABE, Daj bucha, Phearnynes, Gnoiciel II, Jenker, Shinoku, Major, Kortnej Witczak i XX (Bless). 25
36 Hej Mala zabity na poziomie 985 przez GALOCIARZ, Kortnej Witczak, ASTALAVISTA BABE, Nachos, Wagonn, IDIOTO TY JEBANY, Shinoku, Daj bucha i NEZTAS (Bless). 24
35 Boski romanoo zabity na poziomie 742 przez Hej Mala, Wagonn, Jenker, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, Gnoiciel II, Shinoku, Kortnej Witczak i Phearnynes (Bless). 24
35 StressOut zabity na poziomie 799 przez NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, Phearnynes, KEFIR, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, Kortnej Witczak i VESTIA DED OTS ESSA (Bless). 23
34 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 966 przez DON ALVES, IDIOTO TY JEBANY, Kortnej Witczak, Boski romanoo, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, Gnoiciel II, Wagonn i Frollu (Bless). 23
33 Nachos zabity na poziomie 909 przez Major, Trawka Narkotyczna, VESTIA DED OTS ESSA, Blokerando, IDIOTO TY JEBANY, Frollu, Zvagnamonocyklu, Worek Ziemniakow i Bubu (Bless). 23
33 KEFIR zabity na poziomie 1001 przez Major, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha, NOPNT Yakuza, Trawka Narkotyczna, Worek Ziemniakow, QutaZ i Phearnynes (Bless). 22
33 Namelock incomming zabity na poziomie 901 przez Daj bucha, KEFIR, XX, NOPNT Yakuza, NOPNT BEZKARNY DAVON, VESTIA DED OTS ESSA, IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu i Nachos (Bless). 21
32 DON ALVES zabity na poziomie 877 przez EKSTAZY, XX, Przekaz Farmazonu, VESTIA DED OTS ESSA, Phearnynes, Daj bucha, KEFIR, Bubu i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 21
32 Boski romanoo zabity na poziomie 743 przez Major, Phearnynes, DON ALVES, Przekaz Farmazonu, Namelock incomming, XX, NOPNT Yakuza, Shinoku i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 20
32 Jenker zabity na poziomie 745 przez Daj bucha, Trawka Narkotyczna, IDIOTO TY JEBANY, KEFIR, XX, GALOCIARZ, NOPNT Yakuza, NOPNT BEZKARNY DAVON i Nachos (Bless). 19
31 StressOut zabity na poziomie 800 przez KEFIR, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha, NOPNT Yakuza, Trawka Narkotyczna, Major, Kortnej Witczak i GALOCIARZ (Bless). 19
30 SALOVSKY zabity na poziomie 984 przez Major, NOPNT Yakuza, GALOCIARZ, Kortnej Witczak, Przekaz Farmazonu, Nachos, Boski romanoo, Frollu i Shinoku (Bless). 19
30 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 968 przez Przekaz Farmazonu, Trawka Narkotyczna, KEFIR, Daj bucha, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, NOPNT Yakuza, IDIOTO TY JEBANY i VESTIA DED OTS ESSA (Bless). 18
29 NOPNT BMH zabity na poziomie 775 przez SALOVSKY, Kortnej Witczak, XX, IDIOTO TY JEBANY, Phearnynes, Frollu, Major, NOPNT BEZKARNY DAVON i GALOCIARZ (Bless). 18
28 Kerrin zabity na poziomie 657 przez SALOVSKY, Shinoku, Kortnej Witczak, Frollu, GALOCIARZ, XX, EKSTAZY, Phearnynes i John Silver (Bless). 18
27 DON ALVES zabity na poziomie 878 przez Wagonn, EKSTAZY, GALOCIARZ, Shinoku, VESTIA DED OTS ESSA, Zvagnamonocyklu, NEZTAS, Przekaz Farmazonu i Trawka Narkotyczna (Bless). 18
27 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 777 przez Namelock incomming, NOPNT Yakuza, KEFIR, NEZTAS, Przekaz Farmazonu, Trawka Narkotyczna, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha i Nachos (Bless). 17
27 EKSTAZY zabity na poziomie 800 przez Przekaz Farmazonu, KEFIR, Trawka Narkotyczna, NOPNT Yakuza, NOPNT BEZKARNY DAVON, Boski romanoo, XX, Kortnej Witczak i SALOVSKY (Bless). 16
26 John Silver zabity na poziomie 745 przez Boski romanoo, KEFIR, Trawka Narkotyczna, Phearnynes, Kortnej Witczak, NOPNT BEZKARNY DAVON, Nachos, NOPNT Yakuza i Przekaz Farmazonu (Bless). 16
25 GALOCIARZ zabity na poziomie 893 przez Namelock incomming, Worek Ziemniakow, Blokerando, Bubu, Jenker, NOPNT DAGLAS, XX, EKSTAZY i NEZTAS (Bless). 16
25 Kerrin zabity na poziomie 658 przez GALOCIARZ, KEFIR, NOPNT BEZKARNY DAVON, EKSTAZY, Boski romanoo, NOPNT Yakuza, Kortnej Witczak i Trawka Narkotyczna (Bless). 15
24 VESTIA DED OTS ESSA zabity na poziomie 810 przez EKSTAZY, KEFIR, Kortnej Witczak, Wagonn, NOPNT BEZKARNY DAVON, Jenker, Trawka Narkotyczna, SIR CINOSLAW i MALINCOK (Bless). 15
24 DON ALVES zabity na poziomie 880 przez EKSTAZY, Major, NEZTAS, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, Bubu, QutaZ, Trawka Narkotyczna i Namelock incomming (Bless). 14
24 Przekaz Farmazonu zabity na poziomie 1010 przez Faza Unpushable, Gnoiciel II, SALOVSKY, XX, Kortnej Witczak, Major, NA PATENCIE, NEZTAS i SIR CINOSLAW (Bless). 13
24 Shinoku zabity na poziomie 907 przez Ksiaze Richard Porzadek, Trawka Narkotyczna, Wagonn, KEFIR, NEZTAS, XX, NOPNT BEZKARNY DAVON, DON ALVES i IDIOTO TY JEBANY (Bless). 12
23 Magicallse zabity na poziomie 930 przez Kortnej Witczak, Trawka Narkotyczna, EKSTAZY, KEFIR, Nachos, GALOCIARZ, Przekaz Farmazonu, XX i SALOVSKY (Bless). 12
22 Namelock incomming zabity na poziomie 902 przez SALOVSKY, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, DON ALVES, IDIOTO TY JEBANY, Frollu, Ksiaze Richard Porzadek, Boski romanoo i Kortnej Witczak (Bless). 12
21 Major zabity na poziomie 846 przez Frollu, Trawka Narkotyczna, GALOCIARZ, Kortnej Witczak, DON ALVES, Phearnynes, EKSTAZY, XX i KEFIR (Bless). 12
20 Testosteron enanthate zabity na poziomie 920 przez SIR CINOSLAW, Wagonn, NOPNT DAGLAS, QutaZ i Jenker (Bless). 12
20 ZjemCiKurwoObiad zabity na poziomie 801 przez ASTALAVISTA BABE, EKSTAZY, a giant, QutaZ, BazQ, Jenker, SIR CINOSLAW i NIETOPERZ (Bless). 11
20 StressOut zabity na poziomie 801 przez IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, TOKYO GHOUL, Major, Nachos, Frollu, Paladyn i NA PATENCIE (Bless). 10
19 Blokerando zabity na poziomie 766 przez VESTIA DED OTS ESSA, Bubu, TOKYO GHOUL, KEFIR, XX, Major, Nachos, NOPNT BEZKARNY DAVON i Frollu (Bless). 10
18 Trawka Narkotyczna zabity na poziomie 879 przez VESTIA DED OTS ESSA, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, TOKYO GHOUL, Nachos, Major, NA PATENCIE i KEFIR (Bless). 10
17 Faza Unpushable zabity na poziomie 779 przez IDIOTO TY JEBANY, KEFIR, TOKYO GHOUL, Nachos, Bubu, NOPNT BEZKARNY DAVON, XX, Kortnej Witczak i VESTIA DED OTS ESSA (Bless). 10
16 Zvagnamonocyklu zabity na poziomie 894 przez DON ALVES, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, Nachos, XX, KEFIR, TOKYO GHOUL i NA PATENCIE (Bless). 10
15 QutaZ zabity na poziomie 929 przez IDIOTO TY JEBANY, Nachos, GALOCIARZ, KEFIR, Daj bucha, TOKYO GHOUL, Zvagnamonocyklu, Kortnej Witczak i NA PATENCIE (Bless). 10
14 NOPNT BMH zabity na poziomie 776 przez Frollu, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, DON ALVES, Nachos, NA PATENCIE i Wagonn (Bless). 10
13 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 957 przez NOPNT BEZKARNY DAVON, TOKYO GHOUL, KEFIR, Nachos, Kortnej Witczak, Zvagnamonocyklu, IDIOTO TY JEBANY, VESTIA DED OTS ESSA i XX (Bless). 10
12 ZGADNIJ KTO zabity na poziomie 778 przez Kortnej Witczak, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, DON ALVES, Nachos, TOKYO GHOUL i NA PATENCIE (Bless). 10
11 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 777 przez Major, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, DON ALVES, Wagonn, Paladyn i Frollu (Bless). 10
11 Good To Be Back zabity na poziomie 976 przez XX, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, John Silver, Nachos, KEFIR, TOKYO GHOUL i Przekaz Farmazonu (Bless). 9
10 ASTALAVISTA BABE zabity na poziomie 969 przez XX, Paladyn, TOKYO GHOUL, Kortnej Witczak, Frollu, KEFIR, Phearnynes, Nachos i SALOVSKY (Bless). 9
9 Boski romanoo zabity na poziomie 745 przez Major, ASTALAVISTA BABE, KEFIR, Nachos, Zvagnamonocyklu, TOKYO GHOUL, Kortnej Witczak, NOPNT DAGLAS i QutaZ (Bless). 9
9 Namelock incomming zabity na poziomie 903 przez Kortnej Witczak, POLHAN RP, IDIOTO TY JEBANY, KEFIR, Przekaz Farmazonu, Nachos, Paladyn, GALOCIARZ i Zvagnamonocyklu (Bless). 8
8 Ostatni Krzyk Osiedla zabity na poziomie 951 przez Bubu, ASTALAVISTA BABE, Worek Ziemniakow, Namelock incomming, KEFIR, SIR CINOSLAW, NOPNT DAGLAS, Zvagnamonocyklu i Blokerando (Bless). 8
8 Jenker zabity na poziomie 745 przez Paladyn, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, Ksiaze Richard Porzadek, Frollu, Nachos i SALOVSKY (Bless). 7
7 Magicallse zabity na poziomie 931 przez GALOCIARZ, Bubu, IDIOTO TY JEBANY, Jenker, TOKYO GHOUL, Kortnej Witczak, Ksiaze Richard Porzadek, Frollu i John Silver (Bless). 7
6 Shinoku zabity na poziomie 908 przez GALOCIARZ, KEFIR, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Nachos, Zvagnamonocyklu, Boski romanoo, John Silver i Ostatni Krzyk Osiedla (Bless). 7
5 EKSTAZY zabity na poziomie 802 przez Przekaz Farmazonu, GALOCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Frollu, Nachos, Paladyn, SALOVSKY i Boski romanoo (Bless). 7
4 NOPNT Yakuza zabity na poziomie 941 przez Magicallse, Bubu, TOKYO GHOUL, Jenker, KEFIR, Zvagnamonocyklu, Wagonn, NOPNT DAGLAS i Blokerando (Bless). 7
4 NEZTAS zabity na poziomie 1053 przez Major, Bubu, Magicallse, Worek Ziemniakow, TOKYO GHOUL, SIR CINOSLAW, Good To Be Back, Jenker i Zvagnamonocyklu (Bless). 6
4 Jaraj Sie Jaraj zabity na poziomie 1104 przez Worek Ziemniakow, ASTALAVISTA BABE, TOKYO GHOUL, Bubu, Magicallse, Jenker, Major, Zvagnamonocyklu i John Silver (Bless). 5
4 Varko Ms zabity na poziomie 1016 przez Zvagnamonocyklu, Wagonn, Major, Namelock incomming, ASTALAVISTA BABE, NOPNT DAGLAS, Good To Be Back, Faza Unpushable i NOPNT BMH (Bless). 4
4 QutaZ zabity na poziomie 930 przez TOKYO GHOUL, Jaraj Sie Jaraj, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, DON ALVES, Varko Ms, Frollu, Boski romanoo i Ostatni Krzyk Osiedla (Bless). 3
3 SIR CINOSLAW zabity na poziomie 794 przez TOKYO GHOUL, Jaraj Sie Jaraj, Ostatni Krzyk Osiedla, Boski romanoo, NEZTAS, Daj bucha, Varko Ms, Ksiaze Richard Porzadek i Przekaz Farmazonu (Bless). 3
2 MALINCOK zabity na poziomie 718 przez SALOVSKY, Paladyn, TOKYO GHOUL, Jaraj Sie Jaraj, NEZTAS, Kortnej Witczak, Boski romanoo, Nachos i Zvagnamonocyklu (Bless). 3
1 XX zabity na poziomie 1038 przez Major, TOKYO GHOUL, Zvagnamonocyklu, Jenker, NA PATENCIE, StressOut, Worek Ziemniakow, ASTALAVISTA BABE i SIR CINOSLAW (Bless). 3
1 KEFIR zabity na poziomie 1002 przez QutaZ, Shinoku, Namelock incomming, Worek Ziemniakow, ZGADNIJ KTO, Zvagnamonocyklu, StressOut, SIR CINOSLAW i Major (Bless). 2
1 NOPNT DAGLAS zabity na poziomie 958 przez DON ALVES, Jaraj Sie Jaraj, Przekaz Farmazonu, Kortnej Witczak, NEZTAS, Varko Ms, Frollu, Zvagnamonocyklu i Daj bucha (Bless). 1
0 NOPNT Yakuza zabity na poziomie 942 przez Worek Ziemniakow, Major, Wagonn, Shinoku, NA PATENCIE, Namelock incomming, StressOut, NOPNT BMH i ZGADNIJ KTO (Bless). 1

Kalendarz eventów

IP: Vestia.pl

Client: Team Speak 3
210.03 Dodano nowe osiągnięcie: Boss Checker!
309.03 Od teraz raidy typu Rare-Spawn nie wyświetlają się w zakładce Najazdy
208.03 Dodano nowego bossa - Sinister Hag
321.02 Dodano bunch of ripe rice do loota Shaggy Humana
213.02 Dodano nowego NPC - Pretty Lady
Więcej..
1. NOPNT GORAL 2704 lvl
2. NOPNT DARK... 2689 lvl
3. Tehace 2640 lvl
4. Phearnyness 2541 lvl
5. NOPNT DAGLAS 2372 lvl
6. SoNgo BoSS 2363 lvl
7. Penetrator 2340 lvl
8. [T] Endorfina 2321 lvl
9. HeyZ 2300 lvl
10. Beczkaa 2286 lvl
Właściciel zamku:

NO POINT