Choose Language:Polski portugues English

Gracze: 92 / 1000

Uptime: 18h 46m

Wojna

KUMPLE
100 : 76
Wojna zakończona
Rozpoczęta: 04.01.2019 - 21:30:54
Zakończona: 04.01.2019 - 22:52:42

POKOLENIE WOJOWNIKOW
Lista fragów
100 Combre z jagniecia zabity na poziomie 1243 przez RAZOR, EWANGELISTA, Daj bucha, SALOVSKY, IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu, TOKYO GHOUL, Ksiaze Richard Porzadek i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 76
99 Elder Fluffy zabity na poziomie 1246 przez Daj bucha, TOKYO GHOUL, SALOVSKY, KEFIR, Ksiaze Richard Porzadek, Przekaz Farmazonu, RAZOR, IDIOTO TY JEBANY i Nachos (Bless). 76
98 GITONIARZ zabity na poziomie 1004 przez InvadeR, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, NOPNT SIMBA, Magicallse, HWASTU CHARLOVER, Natu, Narv dziesiec przykazan i DEY (Bless). 76
98 Mavis Vermilion zabity na poziomie 1002 przez NOPNT SIMBA, HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, Narv dziesiec przykazan, InvadeR, Natu, GITONIARZ i Blokerando (Bless). 75
98 Alicja zabity na poziomie 847 przez Nachos, Mavis Vermilion, KEFIR, Daj bucha, SALOVSKY, EWANGELISTA, Ksiaze Richard Porzadek, TOKYO GHOUL i NOPNT SIMBA (Bless). 74
97 WAR MAN zabity na poziomie 1135 przez Nachos, TOKYO GHOUL, Przekaz Farmazonu, Ksiaze Richard Porzadek, GITONIARZ, KEFIR, EWANGELISTA, Daj bucha i NOPNT SIMBA (Bless). 74
96 Frollu zabity na poziomie 1104 przez Alicja, NOPNT SIMBA, HWASTU CHARLOVER, Narv dziesiec przykazan, Elder Fluffy, InvadeR, WAR MAN, Combre z jagniecia i DEY (Bless). 74
96 Boski romanoo zabity na poziomie 844 przez VARIACIK VARIACIK, InvadeR, DEY, Natu, Blokerando, KOLEKCJONER NL, HWASTU CHARLOVER, Magicallse i WAR MAN (Bless). 73
96 CHEERIEQ zabity na poziomie 1090 przez VARIACIK VARIACIK, HWASTU CHARLOVER, WAR MAN, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, InvadeR, Narv dziesiec przykazan, Alicja i DEY (Bless). 72
96 Turysta zabity na poziomie 1014 przez Elder Fluffy, HWASTU CHARLOVER, Combre z jagniecia, Blokerando, Magicallse, Alicja, Narv dziesiec przykazan, NOPNT SIMBA i Boski romanoo (Bless). 71
96 Putin zabity na poziomie 901 przez Mavis Vermilion, Nachos, TOKYO GHOUL, SALOVSKY, GITONIARZ, RAZOR, KEFIR, EWANGELISTA i NOPNT SIMBA (Bless). 70
95 Exarrio zabity na poziomie 1180 przez SALOVSKY, RAZOR, TOKYO GHOUL, GITONIARZ, Ksiaze Richard Porzadek, Nachos, EWANGELISTA, KEFIR i Daj bucha (Bless). 70
94 SALOVSKY zabity na poziomie 1279 przez Putin, NOPNT SIMBA, InvadeR, HWASTU CHARLOVER, Combre z jagniecia, Narv dziesiec przykazan, Exarrio, DEY i WAR MAN (Bless). 70
94 IDIOTO TY JEBANY zabity na poziomie 1209 przez DEY, Albus Dumbledore, Good To Be Back, MUST SMOKE THAT SHIET, NOPNT Faza, Elder Fluffy, MAJCIARZ, NOPNT BJORN i John Silver (Bless). 69
94 Daj bucha zabity na poziomie 1288 przez NOPNT SIMBA, Combre z jagniecia, Exarrio, HWASTU CHARLOVER, WAR MAN, Ganda, DEY, Good To Be Back i Kokaina (Bless). 68
94 Frollu zabity na poziomie 1106 przez Natu, Combre z jagniecia, Exarrio, VARIACIK VARIACIK, DEY, Elder Fluffy, Putin, Blokerando i InvadeR (Bless). 67
94 Boski romanoo zabity na poziomie 845 przez NOPNT SIMBA, KOLEKCJONER NL, HWASTU CHARLOVER, Przekaz Farmazonu, Blokerando, Exarrio, DEY, NOPNT BJORN i Ganda (Bless). 66
94 RAZOR zabity na poziomie 1060 przez Putin, HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, WAR MAN, NOPNT SIMBA, Combre z jagniecia, Narv dziesiec przykazan, Exarrio i InvadeR (Bless). 65
94 Bubu zabity na poziomie 1210 przez NEZTAS, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, Frollu, CHEERIEQ, Turysta, Boski romanoo, Ksiaze Richard Porzadek i EWANGELISTA (Bless). 64
93 KOLEKCJONER NL zabity na poziomie 1125 przez Nachos, Przekaz Farmazonu, Ksiaze Richard Porzadek, Mavis Vermilion, Turysta, NEZTAS, EWANGELISTA, Boski romanoo i CHEERIEQ (Bless). 64
92 Nuke na trzy zabity na poziomie 961 przez IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu, EWANGELISTA, Boski romanoo, TOKYO GHOUL, Mavis Vermilion, NEZTAS, RAZOR i Nachos (Bless). 64
91 Zigol ED zabity na poziomie 1159 przez HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, Exarrio, Magicallse, InvadeR, Narv dziesiec przykazan, Putin, NOPNT SIMBA i DEY (Bless). 64
91 ROCKSTAR zabity na poziomie 1006 przez GITONIARZ, NEZTAS, TOKYO GHOUL, IDIOTO TY JEBANY, RAZOR, Mel Gibson, NOPNT BEZKARNY DAVON, KEFIR i EWANGELISTA (Bless). 63
90 Zigol ED zabity na poziomie 1161 przez HWASTU CHARLOVER, Bubu, Elder Fluffy, Nuke na trzy, DEY, Combre z jagniecia, VARIACIK VARIACIK, NOPNT SIMBA i Exarrio (Bless). 63
90 czarna mala owieczka zabity na poziomie 1011 przez NEZTAS, NOPNT BEZKARNY DAVON, TOKYO GHOUL, IDIOTO TY JEBANY, RAZOR, SALOVSKY, Nachos, Mel Gibson i Zigol ED (Bless). 62
89 Natu zabity na poziomie 1030 przez Boski romanoo, SALOVSKY, TOKYO GHOUL, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, Zigol ED, Przekaz Farmazonu, NEZTAS i Nachos (Bless). 62
88 Magicallse zabity na poziomie 1209 przez Nachos, Namelock incomming, John Silver, Daj bucha, Frollu, Ksiaze Richard Porzadek, Busta Ten Znany, MALINCOK i SALOVSKY (Bless). 62
87 czarna mala owieczka zabity na poziomie 1012 przez SALOVSKY, IDIOTO TY JEBANY, NOPNT BEZKARNY DAVON, NOPNT Yakuza, EWANGELISTA, CHEERIEQ, Przekaz Farmazonu, Zigol ED i Mel Gibson (Bless). 62
86 VARIACIK VARIACIK zabity na poziomie 1146 przez Frollu, Daj bucha, Mel Gibson, KEFIR, NOPNT BEZKARNY DAVON, EWANGELISTA, IDIOTO TY JEBANY, RAZOR i Nachos (Bless). 62
85 KOLEKCJONER NL zabity na poziomie 1127 przez EWANGELISTA, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, RAZOR, TOKYO GHOUL, IDIOTO TY JEBANY, Frollu, NOPNT Yakuza i CHEERIEQ (Bless). 62
84 DEY zabity na poziomie 1003 przez Przekaz Farmazonu, RAZOR, Mel Gibson, KEFIR, NOPNT BEZKARNY DAVON, Mavis Vermilion, EWANGELISTA, IDIOTO TY JEBANY i Boski romanoo (Bless). 62
83 Bubu zabity na poziomie 1211 przez Frollu, NOPNT BEZKARNY DAVON, TOKYO GHOUL, RAZOR, Mel Gibson, Daj bucha, Przekaz Farmazonu, EWANGELISTA i Boski romanoo (Bless). 62
82 ROCKSTAR zabity na poziomie 1008 przez EWANGELISTA, Nachos, SALOVSKY, Mavis Vermilion, KEFIR, TOKYO GHOUL, Przekaz Farmazonu, IDIOTO TY JEBANY i Albus Dumbledore (Bless). 62
81 Gagarin zabity na poziomie 822 przez Boski romanoo, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, CHEERIEQ, RAZOR, Zigol ED, NOPNT BEZKARNY DAVON, Ksiaze Richard Porzadek i QutaZ (Bless). 62
80 KOLEKCJONER NL zabity na poziomie 1128 przez Zigol ED, TOKYO GHOUL, Ksiaze Richard Porzadek, Nachos, NOPNT Yakuza, GITONIARZ, KEFIR, Daj bucha i Frollu (Bless). 62
79 Turysta zabity na poziomie 1017 przez HWASTU CHARLOVER, DEY, Bubu, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, NOPNT SIMBA, Magicallse, Natu i Przekaz Farmazonu (Bless). 62
79 Nuke na trzy zabity na poziomie 968 przez CHEERIEQ, GITONIARZ, RAZOR, EWANGELISTA, NOPNT BEZKARNY DAVON, Ksiaze Richard Porzadek, Frollu, Boski romanoo i Daj bucha (Brak blessa). 61
78 NOPNT Yakuza zabity na poziomie 1230 przez HWASTU CHARLOVER, Narv dziesiec przykazan, InvadeR, Putin, Granith, Kreatos, WAR MAN, Natu i Blokerando (Bless). 61
78 KEFIR zabity na poziomie 1247 przez Kreatos, HWASTU CHARLOVER, Narv dziesiec przykazan, InvadeR, Elder Fluffy, WAR MAN, Gagarin, Bubu i Granith (Bless). 60
78 Daj bucha zabity na poziomie 1292 przez WAR MAN, HWASTU CHARLOVER, Bubu, Natu, Narv dziesiec przykazan, Blokerando, Elder Fluffy, DEY i Putin (Bless). 59
78 CHEERIEQ zabity na poziomie 1093 przez WAR MAN, Exarrio, HWASTU CHARLOVER, InvadeR, Elder Fluffy, Natu, Narv dziesiec przykazan, VARIACIK VARIACIK i Kreatos (Bless). 58
78 VESTIA DED OTS ESSA zabity na poziomie 1189 przez InvadeR, Wagonn, Nie Kozaczee, DEY, Narv dziesiec przykazan, NOPNT DAGLAS, HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy i WAR MAN (Bless). 57
78 Mavis Vermilion zabity na poziomie 1004 przez HWASTU CHARLOVER, Exarrio, Magicallse, Elder Fluffy, InvadeR, VARIACIK VARIACIK, DEY, WAR MAN i czarna mala owieczka (Bless). 56
78 Frollu zabity na poziomie 1108 przez KOLEKCJONER NL, HWASTU CHARLOVER, VARIACIK VARIACIK, WAR MAN, Magicallse, InvadeR, Narv dziesiec przykazan, DEY i Elder Fluffy (Bless). 55
78 Mel Gibson zabity na poziomie 1003 przez WAR MAN, Combre z jagniecia, Nuke na trzy, VARIACIK VARIACIK, HWASTU CHARLOVER, Granith, Bubu, SALOVSKY i InvadeR (Bless). 54
78 Undercover zabity na poziomie 861 przez VARIACIK VARIACIK, HWASTU CHARLOVER, Blokerando, DEY, Elder Fluffy, ROCKSTAR, Narv dziesiec przykazan, SALOVSKY i WAR MAN (Bless). 53
78 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 1082 przez InvadeR, HWASTU CHARLOVER, VARIACIK VARIACIK, DEY, Elder Fluffy, Blokerando, czarna mala owieczka, Exarrio i WAR MAN (Bless). 52
78 Combre z jagniecia zabity na poziomie 1246 przez VESTIA DED OTS ESSA, NEZTAS, CHEERIEQ, Mavis Vermilion, KEFIR, Frollu, NOPNT Yakuza, RAZOR i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 51
77 Bubu zabity na poziomie 1214 przez Zigol ED, Daj bucha, Boski romanoo, CHEERIEQ, VESTIA DED OTS ESSA, Przekaz Farmazonu, IDIOTO TY JEBANY, Frollu i Narv dziesiec przykazan (Bless). 51
76 NOPNT SIMBA zabity na poziomie 942 przez Przekaz Farmazonu, Daj bucha, Boski romanoo, CHEERIEQ, VESTIA DED OTS ESSA, IDIOTO TY JEBANY, Zigol ED, WAR MAN i Frollu (Bless). 51
75 LEMON KUSH zabity na poziomie 1124 przez Zigol ED, Daj bucha, Boski romanoo, VESTIA DED OTS ESSA, Przekaz Farmazonu, IDIOTO TY JEBANY, Frollu i Magicallse (Bless). 51
74 Granith zabity na poziomie 1171 przez Przekaz Farmazonu, Daj bucha, Boski romanoo, CHEERIEQ, VESTIA DED OTS ESSA, IDIOTO TY JEBANY, Zigol ED, LEMON KUSH i Frollu (Bless). 51
73 Gagarin zabity na poziomie 823 przez Zigol ED, Daj bucha, Boski romanoo, VESTIA DED OTS ESSA, Przekaz Farmazonu, Combre z jagniecia, Narv dziesiec przykazan, HWASTU CHARLOVER i IDIOTO TY JEBANY (Bless). 51
72 Putin zabity na poziomie 905 przez Zigol ED, CHEERIEQ, Daj bucha, Boski romanoo, NEZTAS, ROCKSTAR, VESTIA DED OTS ESSA, Ksiaze Richard Porzadek i RAZOR (Bless). 51
71 Nuke na trzy zabity na poziomie 976 przez NOPNT BEZKARNY DAVON, KEFIR, Undercover, Ksiaze Richard Porzadek, Mel Gibson, Daj bucha, Mavis Vermilion, GITONIARZ i Boski romanoo (Bless). 51
70 EWANGELISTA zabity na poziomie 1039 przez Magicallse, HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, Narv dziesiec przykazan, Exarrio, WAR MAN, Gagarin, Granith i LEMON KUSH (Bless). 51
70 Frollu zabity na poziomie 1110 przez HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, LEMON KUSH, Combre z jagniecia, Granith, InvadeR, Magicallse, WAR MAN i Narv dziesiec przykazan (Bless). 50
70 RAZOR zabity na poziomie 1065 przez Kreatos, HWASTU CHARLOVER, DEY, InvadeR, Combre z jagniecia, Elder Fluffy, VARIACIK VARIACIK, Natu i LEMON KUSH (Bless). 49
70 SALOVSKY zabity na poziomie 1282 przez Putin, Natu, InvadeR, Combre z jagniecia, Magicallse, Narv dziesiec przykazan, Elder Fluffy, VARIACIK VARIACIK i LEMON KUSH (Bless). 48
70 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 1083 przez Granith, Combre z jagniecia, NOPNT SIMBA, czarna mala owieczka, DEY, VARIACIK VARIACIK, ROCKSTAR, HWASTU CHARLOVER i Narv dziesiec przykazan (Bless). 47
70 Frollu zabity na poziomie 1111 przez Combre z jagniecia, HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, Natu, Bubu, NOPNT SIMBA, Narv dziesiec przykazan, InvadeR i KOLEKCJONER NL (Bless). 46
70 RAZOR zabity na poziomie 1067 przez Exarrio, LEMON KUSH, NOPNT SIMBA, HWASTU CHARLOVER, InvadeR, czarna mala owieczka, Bubu, Granith i KOLEKCJONER NL (Bless). 45
70 GITONIARZ zabity na poziomie 1007 przez Blokerando, HWASTU CHARLOVER, InvadeR, Granith, czarna mala owieczka, LEMON KUSH, KOLEKCJONER NL, Exarrio i WAR MAN (Bless). 44
70 TOKYO GHOUL zabity na poziomie 1334 przez WAR MAN, HWASTU CHARLOVER, Putin, Elder Fluffy, LEMON KUSH, Exarrio, Magicallse, VARIACIK VARIACIK i InvadeR (Bless). 43
70 NOPNT BEZKARNY DAVON zabity na poziomie 1249 przez WAR MAN, Combre z jagniecia, DEY, Bubu, Elder Fluffy, Magicallse, Exarrio, Narv dziesiec przykazan i KOLEKCJONER NL (Bless). 42
70 VESTIA DED OTS ESSA zabity na poziomie 1190 przez HWASTU CHARLOVER, WAR MAN, Natu, Bubu, Narv dziesiec przykazan, Blokerando, VARIACIK VARIACIK, Granith i Elder Fluffy (Bless). 41
70 IDIOTO TY JEBANY zabity na poziomie 1212 przez HWASTU CHARLOVER, Bubu, LEMON KUSH, InvadeR, Granith, NOPNT SIMBA, DEY, Combre z jagniecia i Putin (Bless). 40
70 Nuke na trzy zabity na poziomie 978 przez GITONIARZ, Mavis Vermilion, TOKYO GHOUL, KEFIR, EWANGELISTA, Boski romanoo, Mel Gibson, Daj bucha i NEZTAS (Bless). 39
69 Zigol ED zabity na poziomie 1165 przez Magicallse, Major, NOPNT SUBIEKTYWNA, Elder Fluffy, Narv dziesiec przykazan, Busta Ten Znany, EKSTAZY, NOPNT Faza i Good To Be Back (Bless). 39
69 Undercover zabity na poziomie 862 przez Exarrio, HWASTU CHARLOVER, Elder Fluffy, Blokerando, Albus Dumbledore, NA PATENCIE, Narv dziesiec przykazan, Combre z jagniecia i NOPNT SIMBA (Bless). 38
69 Bubu zabity na poziomie 1216 przez Mel Gibson, NEZTAS, RAZOR, GITONIARZ, Frollu, IDIOTO TY JEBANY, Boski romanoo, SALOVSKY i Przekaz Farmazonu (Bless). 37
68 Varko Ms zabity na poziomie 1297 przez Putin, Elder Fluffy, HWASTU CHARLOVER, Combre z jagniecia, Bubu, LEMON KUSH, Granith, InvadeR i Natu (Bless). 37
68 VESTIA DED OTS ESSA zabity na poziomie 1191 przez Elder Fluffy, HWASTU CHARLOVER, Granith, Blokerando, Natu, Exarrio, Narv dziesiec przykazan, KOLEKCJONER NL i VARIACIK VARIACIK (Bless). 36
68 NOPNT SIMBA zabity na poziomie 944 przez TOKYO GHOUL, GITONIARZ, NOPNT Yakuza, Ksiaze Richard Porzadek, Mavis Vermilion, EWANGELISTA, RAZOR, Frollu i Boski Ed (Bless). 35
67 Putin zabity na poziomie 906 przez Frollu, NOPNT BEZKARNY DAVON, SALOVSKY, Nachos, TOKYO GHOUL, Varko Ms, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY i Boski Ed (Bless). 35
66 LEMON KUSH zabity na poziomie 1126 przez Varko Ms, NOPNT BEZKARNY DAVON, IDIOTO TY JEBANY, EWANGELISTA, Daj bucha, Ksiaze Richard Porzadek, NOPNT Yakuza, TOKYO GHOUL i Boski Ed (Bless). 35
65 DEY zabity na poziomie 1007 przez Mavis Vermilion, GITONIARZ, IDIOTO TY JEBANY, Varko Ms, Boski Ed, Dobre Geesy, EWANGELISTA, KEFIR i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 35
64 Putin zabity na poziomie 907 przez TOKYO GHOUL, GITONIARZ, NEZTAS, NOPNT BEZKARNY DAVON, IDIOTO TY JEBANY, RAZOR, Boski romanoo, Zigol ED i KEFIR (Bless). 35
63 DOBRA KOKA zabity na poziomie 828 przez KEFIR, IDIOTO TY JEBANY, GITONIARZ, RAZOR, NOPNT BEZKARNY DAVON, TOKYO GHOUL, Boski Ed, Zigol ED i SALOVSKY (Bless). 35
62 Kreatos zabity na poziomie 1188 przez Varko Ms, Nachos, TOKYO GHOUL, RAZOR, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, VESTIA DED OTS ESSA, Frollu i NEZTAS (Bless). 35
61 Gagarin zabity na poziomie 824 przez Parciu, Varko Ms, SALOVSKY, Boski romanoo, VESTIA DED OTS ESSA, NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL i Boski Ed (Bless). 35
60 InvadeR zabity na poziomie 1072 przez EWANGELISTA, TOKYO GHOUL, RAZOR, Przekaz Farmazonu, Undercover, KEFIR, Turysta, NEZTAS i Zigol ED (Bless). 35
59 Combre z jagniecia zabity na poziomie 1247 przez Zigol ED, Przekaz Farmazonu, RAZOR, Varko Ms, TOKYO GHOUL, Mel Gibson, GITONIARZ, Boski romanoo i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 35
58 Magicallse zabity na poziomie 1210 przez Mel Gibson, RAZOR, TOKYO GHOUL, NOPNT BEZKARNY DAVON, KEFIR, EWANGELISTA, Undercover, Boski Ed i Zigol ED (Bless). 35
57 DEY zabity na poziomie 1008 przez Parciu, Przekaz Farmazonu, Daj bucha, GITONIARZ, NEZTAS, Varko Ms, VESTIA DED OTS ESSA, RAZOR i Zigol ED (Bless). 35
56 Natu zabity na poziomie 1031 przez NEZTAS, Daj bucha, Boski Ed, Varko Ms, Boski romanoo, Mel Gibson, Przekaz Farmazonu, NOPNT BEZKARNY DAVON i EWANGELISTA (Bless). 35
55 KOLEKCJONER NL zabity na poziomie 1131 przez Frollu, Parciu, GITONIARZ, Przekaz Farmazonu, VESTIA DED OTS ESSA, Mavis Vermilion, Varko Ms, TOKYO GHOUL i Boski romanoo (Bless). 35
54 IDIOTO TY JEBANY zabity na poziomie 1214 przez Natu, HWASTU CHARLOVER, Combre z jagniecia, DEY, WAR MAN, Elder Fluffy, Exarrio, Magicallse i Blokerando (Bless). 35
54 Granith zabity na poziomie 1172 przez Daj bucha, Zigol ED, NOPNT Faza, Mel Gibson, Przekaz Farmazonu, Frollu, Boski Ed, NEZTAS i HARMIDER HERE (Bless). 34
53 VARIACIK VARIACIK zabity na poziomie 1149 przez RAZOR, GITONIARZ, Turysta, IDIOTO TY JEBANY, EWANGELISTA, Boski romanoo, Ksiaze Richard Porzadek, Varko Ms i Mavis Vermilion (Bless). 34
52 Nachos zabity na poziomie 1132 przez Natu, HWASTU CHARLOVER, Blokerando, Granith, TOKYO GHOUL, Narv dziesiec przykazan, Exarrio, Combre z jagniecia i InvadeR (Bless). 34
52 Putin zabity na poziomie 908 przez Mel Gibson, Ganda, NOPNT Faza, NEZTAS, Varko Ms, RAZOR, EWANGELISTA, IDIOTO TY JEBANY i Frollu (Bless). 33
51 czarna mala owieczka zabity na poziomie 1014 przez NEZTAS, Zigol ED, Turysta, GITONIARZ, Ganda, EWANGELISTA, Przekaz Farmazonu, RAZOR i SALOVSKY (Bless). 33
50 Kreatos zabity na poziomie 1189 przez NEZTAS, GITONIARZ, MAJCIARZ, IDIOTO TY JEBANY, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha, Boski Ed, EWANGELISTA i RAZOR (Bless). 33
49 XYZ zabity na poziomie 1034 przez Parciu, SALOVSKY, Boski romanoo, Zigol ED, NEZTAS, Boski Ed, Daj bucha, Przekaz Farmazonu i Nachos (Bless). 33
48 czarna mala owieczka zabity na poziomie 1015 przez RAZOR, Przekaz Farmazonu, NEZTAS, Daj bucha, Turysta, IDIOTO TY JEBANY, Nachos, NOPNT SIMBA i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 33
47 Mel Gibson zabity na poziomie 1006 przez Narv dziesiec przykazan, Combre z jagniecia, InvadeR, Kreatos, XYZ, HWASTU CHARLOVER, Granith, WAR MAN i LEMON KUSH (Bless). 33
47 Undercover zabity na poziomie 863 przez InvadeR, HWASTU CHARLOVER, Kreatos, Elder Fluffy, Putin, Granith, Nuke na trzy, DOBRA KOKA i Blokerando (Bless). 32
47 Mavis Vermilion zabity na poziomie 1005 przez Nuke na trzy, Gagarin, Magicallse, Granith, NOPNT SIMBA, czarna mala owieczka, Narv dziesiec przykazan, ROCKSTAR i Kreatos (Bless). 31
47 EWANGELISTA zabity na poziomie 1040 przez Nuke na trzy, Narv dziesiec przykazan, Elder Fluffy, HWASTU CHARLOVER, NOPNT SIMBA, Przekaz Farmazonu, Granith, DOBRA KOKA i czarna mala owieczka (Bless). 30
47 NOPNT BEZKARNY DAVON zabity na poziomie 1250 przez Kreatos, Combre z jagniecia, Przekaz Farmazonu, Putin, HWASTU CHARLOVER, XYZ, Elder Fluffy, Gagarin i Nuke na trzy (Bless). 29
47 GITONIARZ zabity na poziomie 1009 przez KOLEKCJONER NL, Magicallse, Natu, Narv dziesiec przykazan, XYZ, HWASTU CHARLOVER, Przekaz Farmazonu, Blokerando i Putin (Bless). 28
47 Boski romanoo zabity na poziomie 847 przez Kreatos, Elder Fluffy, Granith, Przekaz Farmazonu, Gagarin, Putin, LEMON KUSH, InvadeR i DOBRA KOKA (Bless). 27
47 Varko Ms zabity na poziomie 1299 przez LEMON KUSH, Combre z jagniecia, Narv dziesiec przykazan, HWASTU CHARLOVER, InvadeR, Granith, Kreatos, DEY i Elder Fluffy (Bless). 26
47 CHEERIEQ zabity na poziomie 1095 przez Combre z jagniecia, Elder Fluffy, NOPNT SIMBA, Natu, HWASTU CHARLOVER, InvadeR, LEMON KUSH, ROCKSTAR i Narv dziesiec przykazan (Bless). 25
47 TOKYO GHOUL zabity na poziomie 1336 przez czarna mala owieczka, Kreatos, DEY, LEMON KUSH, Granith, HWASTU CHARLOVER, DOBRA KOKA, NOPNT SIMBA i Elder Fluffy (Bless). 24
47 VARIACIK VARIACIK zabity na poziomie 1150 przez Zigol ED, KEFIR, EWANGELISTA, Przekaz Farmazonu, Boski romanoo, NOPNT BEZKARNY DAVON, Gagarin, Mavis Vermilion i GITONIARZ (Bless). 23
46 WAR MAN zabity na poziomie 1140 przez IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu, RAZOR, VESTIA DED OTS ESSA, NEZTAS, Mel Gibson, Mavis Vermilion, Nachos i EWANGELISTA (Bless). 23
45 XYZ zabity na poziomie 1035 przez Przekaz Farmazonu, TOKYO GHOUL, GITONIARZ, Frollu, NOPNT BEZKARNY DAVON, IDIOTO TY JEBANY, EWANGELISTA, Nachos i Kreatos (Bless). 23
44 Turysta zabity na poziomie 1020 przez Elder Fluffy, Granith, VARIACIK VARIACIK, WAR MAN, DOBRA KOKA, Magicallse, XYZ, InvadeR i DEY (Bless). 23
44 NOPNT SIMBA zabity na poziomie 945 przez IDIOTO TY JEBANY, Boski romanoo, TOKYO GHOUL, NOPNT Yakuza, EWANGELISTA, DOBRA KOKA, Varko Ms, RAZOR i Magicallse (Bless). 22
43 Narv dziesiec przykazan zabity na poziomie 1012 przez NOPNT BEZKARNY DAVON, Przekaz Farmazonu, Varko Ms, EWANGELISTA, Ksiaze Richard Porzadek, Mel Gibson, Frollu, KEFIR i Undercover (Bless). 22
42 DEY zabity na poziomie 1009 przez CHEERIEQ, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, Daj bucha, NOPNT BEZKARNY DAVON, EWANGELISTA, KEFIR, NOPNT SIMBA i Boski romanoo (Bless). 22
41 Natu zabity na poziomie 1032 przez Daj bucha, Mel Gibson, Varko Ms, Ksiaze Richard Porzadek, Przekaz Farmazonu, TOKYO GHOUL, CHEERIEQ, RAZOR i Frollu (Bless). 22
40 Boski Ed zabity na poziomie 1048 przez VARIACIK VARIACIK, Granith, HWASTU CHARLOVER, WAR MAN, DEY, Blokerando, InvadeR, ROCKSTAR i czarna mala owieczka (Bless). 22
40 Jugi zabity na poziomie 836 przez GITONIARZ, Frollu, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, Gagarin, Przekaz Farmazonu, Varko Ms, RAZOR i Undercover (Bless). 21
39 SALOVSKY zabity na poziomie 1284 przez Putin, Natu, Gagarin, Elder Fluffy, DEY, XYZ, Nachos, Magicallse i WAR MAN (Bless). 21
39 Narv dziesiec przykazan zabity na poziomie 1013 przez SALOVSKY, NEZTAS, Varko Ms, Frollu, KEFIR, NOPNT Yakuza, NOPNT BEZKARNY DAVON, GITONIARZ i IDIOTO TY JEBANY (Bless). 20
38 Kreatos zabity na poziomie 1191 przez Mavis Vermilion, Przekaz Farmazonu, Turysta, IDIOTO TY JEBANY, Boski Ed, Daj bucha, Mel Gibson, Gagarin i Ksiaze Richard Porzadek (Bless). 20
37 KOLEKCJONER NL zabity na poziomie 1132 przez Boski Ed, Przekaz Farmazonu, GITONIARZ, EWANGELISTA, Frollu, NOPNT SIMBA, KEFIR, Mavis Vermilion i NEZTAS (Bless). 20
36 Blokerando zabity na poziomie 1068 przez GITONIARZ, Boski romanoo, Gagarin, TOKYO GHOUL, Frollu, Jugi, NEZTAS, KEFIR i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 20
35 DEY zabity na poziomie 1010 przez NEZTAS, Frollu, SALOVSKY, GITONIARZ, Boski romanoo, NOPNT BEZKARNY DAVON, KEFIR, Przekaz Farmazonu i Jugi (Bless). 20
34 Nuke na trzy zabity na poziomie 979 przez SALOVSKY, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, Daj bucha, RAZOR, NOPNT BEZKARNY DAVON, KEFIR, Boski romanoo i Mavis Vermilion (Bless). 20
33 InvadeR zabity na poziomie 1073 przez Mavis Vermilion, IDIOTO TY JEBANY, NOPNT BEZKARNY DAVON, SALOVSKY, Ksiaze Richard Porzadek, Boski romanoo, NEZTAS, EWANGELISTA i Mel Gibson (Bless). 20
32 Zlodziej Pomidorow zabity na poziomie 999 przez Combre z jagniecia, GITONIARZ, HWASTU CHARLOVER, Jugi, Granith, Kreatos, Varko Ms, TOKYO GHOUL i DOBRA KOKA (Bless). 20
32 OSMIORNICAPLECYMWLUJACA zabity na poziomie 785 przez EWANGELISTA, NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, Turysta, RAZOR, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha, SALOVSKY i Ksiaze Richard Porzadek (Bless). 19
31 ROCKSTAR zabity na poziomie 1009 przez Boski romanoo, Nachos, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, RAZOR, Ksiaze Richard Porzadek, Frollu, Przekaz Farmazonu i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 19
30 DEY zabity na poziomie 1012 przez Zlodziej Pomidorow, Gagarin, OSMIORNICAPLECYMWLUJACA, Przekaz Farmazonu, GITONIARZ, Mel Gibson, SALOVSKY, RAZOR i Ksiaze Richard Porzadek (Bless). 19
29 Putin zabity na poziomie 909 przez GITONIARZ, Przekaz Farmazonu, NOPNT SIMBA, Gagarin, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, Daj bucha, NEZTAS i Boski romanoo (Bless). 19
28 CHEERIEQ zabity na poziomie 1096 przez Granith, Elder Fluffy, Przekaz Farmazonu, DOBRA KOKA, KOLEKCJONER NL, TOKYO GHOUL, DEY, Combre z jagniecia i InvadeR (Bless). 19
28 Parciu zabity na poziomie 1055 przez Granith, Elder Fluffy, Kreatos, MAJCIARZ, Przekaz Farmazonu, Dobre Geesy, TOKYO GHOUL, DOBRA KOKA i Gagarin (Bless). 18
28 Nuke na trzy zabity na poziomie 980 przez Varko Ms, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, Przekaz Farmazonu, RAZOR, NOPNT BEZKARNY DAVON, Boski Ed, Mel Gibson i GITONIARZ (Bless). 17
27 Ksiaze Richard Porzadek zabity na poziomie 1086 przez Natu, Kreatos, NOPNT SIMBA, Namelock incomming, Granith, Elder Fluffy, Magicallse, VARIACIK VARIACIK i TOKYO GHOUL (Bless). 17
27 Undercover zabity na poziomie 864 przez Elder Fluffy, Namelock incomming, NOPNT SIMBA, Ganda, NOPNT DAGLAS, Dobre Geesy, TMO, Varko Ms i Exarrio (Bless). 16
27 DEY zabity na poziomie 1013 przez IDIOTO TY JEBANY, NEZTAS, Daj bucha, Varko Ms, Zlodziej Pomidorow, Boski romanoo, Nachos, Parciu i Frollu (Bless). 15
26 KEFIR zabity na poziomie 1250 przez Putin, Granith, InvadeR, Narv dziesiec przykazan, Elder Fluffy, Gagarin, Proxu, Natu i Combre z jagniecia (Bless). 15
26 czarna mala owieczka zabity na poziomie 1016 przez NEZTAS, Przekaz Farmazonu, Grzybus Was Rozjebie, Boski romanoo, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, Varko Ms, Parciu i Ksiaze Richard Porzadek (Bless). 14
25 Zigol ED zabity na poziomie 1168 przez Magicallse, NOPNT SIMBA, XYZ, czarna mala owieczka, WAR MAN, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, Kreatos i VARIACIK VARIACIK (Bless). 14
25 XYZ zabity na poziomie 1036 przez KEFIR, Lap Parala, GITONIARZ, Mel Gibson, IDIOTO TY JEBANY, Gagarin, NEZTAS, VARIACIK VARIACIK i Daj bucha (Bless). 13
24 NOPNT BEZKARNY DAVON zabity na poziomie 1252 przez VARIACIK VARIACIK, Granith, Magicallse, WAR MAN, Jugi, Kreatos, DOBRA KOKA, Elder Fluffy i KOLEKCJONER NL (Bless). 13
24 KEFIR zabity na poziomie 1254 przez Granith, czarna mala owieczka, Proxu, NOPNT SIMBA, Jugi, Kreatos, XYZ, Gagarin i Magicallse (Bless). 12
24 Boski Ed zabity na poziomie 1050 przez Putin, SALOVSKY, Combre z jagniecia, Elder Fluffy, InvadeR, WAR MAN, Narv dziesiec przykazan, Kreatos i TOKYO GHOUL (Bless). 11
24 Turysta zabity na poziomie 1024 przez Combre z jagniecia, Elder Fluffy, InvadeR, Nuke na trzy, VARIACIK VARIACIK, WAR MAN, Blokerando, KOLEKCJONER NL i Gagarin (Bless). 10
24 Alicja zabity na poziomie 848 przez VESTIA DED OTS ESSA, Mel Gibson, Daj bucha, RAZOR, Zigol ED, Boski Ed, CHEERIEQ, Jaraj Sie Jaraj i Przekaz Farmazonu (Bless). 9
23 Mavis Vermilion zabity na poziomie 1006 przez InvadeR, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, Putin, NOPNT SIMBA, LEMON KUSH, VARIACIK VARIACIK, Magicallse i Proxu (Bless). 9
23 DEY zabity na poziomie 1015 przez Grzybus Was Rozjebie, Daj bucha, Parciu, Boski Ed, Boski romanoo, KEFIR, Undercover, Zigol ED i Ksiaze Richard Porzadek (Bless). 8
22 GITONIARZ zabity na poziomie 1011 przez WAR MAN, NOPNT SIMBA, InvadeR, Narv dziesiec przykazan, czarna mala owieczka, Putin, Combre z jagniecia, Elder Fluffy i Gagarin (Bless). 8
22 Granith zabity na poziomie 1174 przez Przekaz Farmazonu, VESTIA DED OTS ESSA, Turysta, Parciu, Boski Ed, Boski romanoo, TOKYO GHOUL, GITONIARZ i NEZTAS (Bless). 7
21 Varko Ms zabity na poziomie 1302 przez InvadeR, Elder Fluffy, Combre z jagniecia, LEMON KUSH, Magicallse, Narv dziesiec przykazan, VARIACIK VARIACIK, DEY i NOPNT SIMBA (Bless). 7
21 Brat Walusia zabity na poziomie 957 przez RAZOR, Ksiaze Richard Porzadek, Daj bucha, IDIOTO TY JEBANY, Parciu, Zigol ED, EWANGELISTA, TOKYO GHOUL i Varko Ms (Bless). 6
20 Jugi zabity na poziomie 837 przez SALOVSKY, Varko Ms, Daj bucha, TOKYO GHOUL, IDIOTO TY JEBANY, Parciu, Zigol ED, Boski romanoo i EWANGELISTA (Bless). 6
19 NOPNT BEZKARNY DAVON zabity na poziomie 1253 przez DOBRA KOKA, Granith, Elder Fluffy, Exarrio, InvadeR, Narv dziesiec przykazan, NOPNT SIMBA, LEMON KUSH i Putin (Bless). 6
19 Jaraj Sie Jaraj zabity na poziomie 1357 przez VARIACIK VARIACIK, Combre z jagniecia, Exarrio, Narv dziesiec przykazan, Brat Walusia, Jugi, Namelock incomming, czarna mala owieczka i XYZ (Bless). 5
19 Kreatos zabity na poziomie 1195 przez CHEERIEQ, Jaraj Sie Jaraj, NEZTAS, Varko Ms, Daj bucha, SALOVSKY, VESTIA DED OTS ESSA, IDIOTO TY JEBANY i Ksiaze Richard Porzadek (Bless). 4
18 NOPNT SIMBA zabity na poziomie 946 przez Parciu, Jaraj Sie Jaraj, Varko Ms, Ksiaze Richard Porzadek, NOPNT BEZKARNY DAVON, Mavis Vermilion, SALOVSKY i Boski Ed (Bless). 4
17 Narv dziesiec przykazan zabity na poziomie 1014 przez Parciu, Boski Ed, NEZTAS, Jaraj Sie Jaraj, VESTIA DED OTS ESSA, RAZOR, IDIOTO TY JEBANY, Zigol ED i Mel Gibson (Bless). 4
16 Brat Walusia zabity na poziomie 959 przez CHEERIEQ, Daj bucha, Varko Ms, IDIOTO TY JEBANY, Parciu, Boski Ed, Boski romanoo, Jaraj Sie Jaraj i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 4
15 NOPNT SIMBA zabity na poziomie 947 przez Ksiaze Richard Porzadek, NEZTAS, TOKYO GHOUL, Mavis Vermilion, IDIOTO TY JEBANY, Grzybus Was Rozjebie, NOPNT BEZKARNY DAVON, EWANGELISTA i Boski romanoo (Bless). 4
14 Elder Fluffy zabity na poziomie 1249 przez Undercover, TOKYO GHOUL, Varko Ms, IDIOTO TY JEBANY, RAZOR, Mel Gibson, Ksiaze Richard Porzadek, Daj bucha i EWANGELISTA (Bless). 4
13 Magicallse zabity na poziomie 1212 przez Boski Ed, Varko Ms, Ksiaze Richard Porzadek, RAZOR, TOKYO GHOUL, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Mel Gibson i Undercover (Bless). 4
12 InvadeR zabity na poziomie 1075 przez Ksiaze Richard Porzadek, TOKYO GHOUL, SALOVSKY, KEFIR, NOPNT BEZKARNY DAVON, Daj bucha, NEZTAS, Zigol ED i EWANGELISTA (Bless). 4
11 DOBRA KOKA zabity na poziomie 829 przez Jaraj Sie Jaraj, RAZOR, Undercover, Ksiaze Richard Porzadek, Grzybus Was Rozjebie, KEFIR, NEZTAS, TOKYO GHOUL i CHEERIEQ (Bless). 4
10 Narv dziesiec przykazan zabity na poziomie 1016 przez IDIOTO TY JEBANY, VESTIA DED OTS ESSA, NEZTAS, Mel Gibson, TOKYO GHOUL, Jaraj Sie Jaraj, Boski Ed, Boski romanoo i Grzybus Was Rozjebie (Bless). 4
9 Nuke na trzy zabity na poziomie 984 przez Mavis Vermilion, Varko Ms, NEZTAS, Boski romanoo, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, RAZOR, CHEERIEQ i EWANGELISTA (Bless). 4
8 WAR MAN zabity na poziomie 1141 przez Zigol ED, Jaraj Sie Jaraj, SALOVSKY, RAZOR, IDIOTO TY JEBANY, Boski Ed, Daj bucha, NOPNT BEZKARNY DAVON i Boski romanoo (Bless). 4
7 Proxu zabity na poziomie 848 przez Jaraj Sie Jaraj, NEZTAS, Mavis Vermilion, IDIOTO TY JEBANY, Daj bucha, Boski romanoo, EWANGELISTA, Kreatos i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 4
6 XYZ zabity na poziomie 1037 przez SALOVSKY, Jaraj Sie Jaraj, Boski Ed, Daj bucha, Mel Gibson, Ksiaze Richard Porzadek, TOKYO GHOUL, CHEERIEQ i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 4
5 Parciu zabity na poziomie 1056 przez NOPNT SIMBA, Elder Fluffy, Proxu, Jenker, Magicallse, Natu, Combre z jagniecia, Namelock incomming i Blokerando (Bless). 4
5 XYZ zabity na poziomie 1039 przez RAZOR, Varko Ms, Undercover, Jaraj Sie Jaraj, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, Grzybus Was Rozjebie, Daj bucha i SALOVSKY (Bless). 3
4 NEZTAS zabity na poziomie 1382 przez Magicallse, Natu, Proxu, Combre z jagniecia, InvadeR, Granith, LEMON KUSH, OSMIORNICAPLECYMWLUJACA i Kreatos (Bless). 3
4 ROCKSTAR zabity na poziomie 1010 przez RAZOR, VESTIA DED OTS ESSA, Daj bucha, Varko Ms, IDIOTO TY JEBANY, TOKYO GHOUL, Boski romanoo, NOPNT BEZKARNY DAVON i NOPNT Yakuza (Bless). 2
3 NOPNT SIMBA zabity na poziomie 948 przez Grzybus Was Rozjebie, Jaraj Sie Jaraj, NEZTAS, IDIOTO TY JEBANY, Varko Ms, TOKYO GHOUL, Boski Ed, Jenker i SALOVSKY (Bless). 2
2 KOLEKCJONER NL zabity na poziomie 1134 przez Zigol ED, Namelock incomming, NOPNT BJORN, Parciu, Boski Ed, VESTIA DED OTS ESSA, Daj bucha, Varko Ms i SALOVSKY (Bless). 2
1 Boski romanoo zabity na poziomie 848 przez KOLEKCJONER NL, Alicja, WAR MAN, Magicallse, Putin, Proxu, Gagarin, XYZ i DEY (Bless). 2
1 ROCKSTAR zabity na poziomie 1011 przez KEFIR, RAZOR, IDIOTO TY JEBANY, Varko Ms, TOKYO GHOUL, Parciu, Undercover, Daj bucha i NOPNT BEZKARNY DAVON (Bless). 1
0 GITONIARZ zabity na poziomie 1012 przez Jugi, Wagonn, Namelock incomming, XYZ, Jenker, NA PATENCIE, Interfectorem'Nocte, Busta Ten Znany i Exarrio (Bless). 1

Kalendarz eventów

IP: Vestia.pl

Client: Team Speak 3
210.03 Dodano nowe osiągnięcie: Boss Checker!
309.03 Od teraz raidy typu Rare-Spawn nie wyświetlają się w zakładce Najazdy
208.03 Dodano nowego bossa - Sinister Hag
321.02 Dodano bunch of ripe rice do loota Shaggy Humana
213.02 Dodano nowego NPC - Pretty Lady
Więcej..
1. NOPNT GORAL 2704 lvl
2. NOPNT DARK... 2689 lvl
3. Tehace 2640 lvl
4. Phearnyness 2541 lvl
5. NOPNT DAGLAS 2372 lvl
6. SoNgo BoSS 2363 lvl
7. Penetrator 2340 lvl
8. [T] Endorfina 2321 lvl
9. HeyZ 2300 lvl
10. Beczkaa 2286 lvl
Właściciel zamku:

NO POINT