Choose Language:Polski portugues English

Gracze: 91 / 1050

Uptime: 3h 23m

Wojna

NO POINT
34 : 50
Wojna zakończona
Rozpoczęta: 18.01.2018 - 23:47:20
Zakończona: 20.01.2018 - 01:31:31

Frontliners
Lista fragów
34 Masa zabity na poziomie 1086 przez ElderDzikus, JanxZpStyler, CHODNIK, Rozbijam Kasyno, AnalnySakrament, a ghastly dragon i Venito'o (Bless). 50
34 Pereoesto zabity na poziomie 1173 przez Follow Here, Szumi, AnalnySakrament, JanxZpStyler, Lece Na Paralu, Awii aus Goro i Lord Kater (Bless). 49
34 ElPasito zabity na poziomie 1014 przez AnalnySakrament, CHODNIK, MARCEL GRACZYK, Darkovski, Venito'o, Follow Here, Lece Na Paralu, ElderDzikus i Naimad (Bless). 48
34 SEROTONINA zabity na poziomie 1170 przez CHODNIK, Follow Here, Awii aus Goro, MARCEL GRACZYK, ElderDzikus, Venito'o, Lece Na Paralu, Darkovski i JanxZpStyler (Bless). 47
34 UHA HANY zabity na poziomie 1194 przez Lece Na Paralu, ElderDzikus, MARCEL GRACZYK, Awii aus Goro, Follow Here, CHODNIK, JanxZpStyler, Darkovski i Venito'o (Bless). 46
34 Rozbijam Kasyno zabity na poziomie 1258 przez NOOB CHAREK, Slayependrov, Pereoesto, Masa, SzastPrast i JAGGMAR (Bless). 45
33 Venito'o zabity na poziomie 975 przez Pereoesto, Slayependrov, JAGGMAR, NOOB CHAREK, SzastPrast, Masa i ElderDzikus (Bless). 45
32 Awii aus Goro zabity na poziomie 1081 przez JAGGMAR, SzastPrast, Pereoesto, Slayependrov, Masa, NOOB CHAREK, MARCEL GRACZYK, JanxZpStyler i Venito'o (Bless). 45
31 UHA HANY zabity na poziomie 1195 przez Naimad, MARCEL GRACZYK, JanxZpStyler, Rozbijam Kasyno, CHODNIK, ElderDzikus, AnalnySakrament, Lece Na Paralu i Venito'o (Bless). 45
31 ElPasito zabity na poziomie 1015 przez ElderDzikus, JanxZpStyler, Szumi, Lece Na Paralu, AnalnySakrament, Awii aus Goro, Venito'o, MARCEL GRACZYK i Naimad (Bless). 44
31 SEROTONINA zabity na poziomie 1171 przez Naimad, ElderDzikus, CHODNIK, JanxZpStyler, MARCEL GRACZYK, Venitoss, Lece Na Paralu, Lord Kater i Only (Bless). 43
31 Follow Here zabity na poziomie 1000 przez Masa, Pereoesto, Slayependrov, UHA HANY, GNOJOWNICA, SzastPrast, NOOB CHAREK, ElderDzikus i JAGGMAR (Bless). 42
30 Only zabity na poziomie 1108 przez NOOB CHAREK, Pereoesto, Slayependrov, SzastPrast, UHA HANY, GNOJOWNICA, Masa, Rozbijam Kasyno i ElPasito (Bless). 42
29 Szumi zabity na poziomie 1195 przez JAGGMAR, Pereoesto, Slayependrov, Lece Na Paralu, UHA HANY, Masa, SzastPrast, GNOJOWNICA i NOOB CHAREK (Bless). 42
28 ElPasito zabity na poziomie 1016 przez Follow Here, Naimad, JanxZpStyler, Rozbijam Kasyno, Szumi, ElderDzikus, CHODNIK, Only i MARCEL GRACZYK (Bless). 42
28 ElPasito zabity na poziomie 1018 przez Venito'o, Szumi, Naimad, Awii aus Goro, Follow Here, Only, ElderDzikus, CHODNIK i Rozbijam Kasyno (Bless). 41
28 JAGGMAR zabity na poziomie 972 przez Follow Here, Rozbijam Kasyno, Szumi, Only, MARCEL GRACZYK, Naimad, JanxZpStyler, CHODNIK i ElderDzikus (Bless). 40
28 AnalnySakrament zabity na poziomie 1002 przez SzastPrast, NOOB CHAREK, Slayependrov, UHA HANY, Pereoesto, ElderDzikus, Masa, JAGGMAR i ElPasito (Bless). 39
27 Slayependrov zabity na poziomie 1166 przez JanxZpStyler, Follow Here, Rozbijam Kasyno, Awii aus Goro, Naimad, Skatuje Ed, AnalnySakrament, ElderDzikus i CHODNIK (Bless). 39
27 Mr Wpierdol zabity na poziomie 1023 przez Rozbijam Kasyno, Slayependrov, Follow Here, Naimad, JanxZpStyler, AnalnySakrament i Awii aus Goro (Bless). 38
27 Masa zabity na poziomie 1087 przez JanxZpStyler, Slayependrov, Mr Wpierdol, Follow Here, AnalnySakrament, Awii aus Goro, Skatuje Ed, Rozbijam Kasyno i Naimad (Bless). 37
27 NOOB CHAREK zabity na poziomie 1110 przez Naimad, Masa, Slayependrov, Skatuje Ed, ElderDzikus, Follow Here, Awii aus Goro, Rozbijam Kasyno i JanxZpStyler (Bless). 36
27 UHA HANY zabity na poziomie 1197 przez Rozbijam Kasyno, NOOB CHAREK, Mr Wpierdol, JanxZpStyler, Slayependrov, Skatuje Ed, Follow Here, ElderDzikus i Awii aus Goro (Bless). 35
27 HalfDead zabity na poziomie 1242 przez Follow Here, Skatuje Ed, JanxZpStyler, Rozbijam Kasyno, CHODNIK, Awii aus Goro i ElderDzikus (Bless). 34
27 BULLET zabity na poziomie 1013 przez Mr Wpierdol, Kociak Plock, Masa, UHA HANY, NOOB CHAREK i Slayependrov (Bless). 33
26 Zochan zabity na poziomie 806 przez Follow Here, You are Death i Mlody Tadek (Bless). 33
26 Tomek zabity na poziomie 1048 przez Skatuje Ed, ULANY NIEUDACZNIK, Szumi, Naimad, Marek Molenda, Rozbijam Kasyno, Trunkse, ElderDzikus i BULLET (Bless). 32
26 Tomek zabity na poziomie 1049 przez Skatuje Ed, Venito, Szumi, ElderDzikus, ZGNOJENI, Venitoss, BULLET, Rozbijam Kasyno i JBL (Bless). 31
26 Slayependrov zabity na poziomie 1144 przez Szumi, ZDECHLAK OTS ZARUCHANI, BOG BONGOVSKY, Tomek, ZGNOJENI, Trunkse, ULANY NIEUDACZNIK, Marek Molenda i Aquel (Bless). 30
26 Alucard De'moon zabity na poziomie 1091 przez JBL, ZARUCHAANI, ZDECHLAK OTS ZARUCHANI, Skatuje Ed, ZGNOJENI, Rozbijam Kasyno, BOG BONGOVSKY, Slayependrov i Tomek (Bless). 29
26 NOOB CHAREK zabity na poziomie 1105 przez Szumi, Skatuje Ed, Venito, ElderDzikus, Venitoss, BULLET, Rozbijam Kasyno, Dark Blade i ZARUCHAANI (Bless). 28
26 ALEXO TEIXERA zabity na poziomie 1033 przez JBL, ZDECHLAK OTS ZARUCHANI, ZGNOJENI, Skatuje Ed, Venito, BULLET, Rozbijam Kasyno, Kumpel nacpany vestia i ElderDzikus (Bless). 27
26 Masa zabity na poziomie 1082 przez Venito, ZGNOJENI, SEROTONINA, Kumpel nacpany vestia, ElderDzikus, Alucard De'moon, Rozbijam Kasyno, BULLET i JBL (Bless). 26
26 NOOB CHAREK zabity na poziomie 1106 przez Rozbijam Kasyno, Szumi, Venito, ElderDzikus, JBL, BULLET, Venitoss, ALEXO TEIXERA i ZGNOJENI (Bless). 25
26 ULANY NIEUDACZNIK zabity na poziomie 1015 przez Druftuje Wozkiem, ALEXO TEIXERA, SEROTONINA, Slayependrov, Kumpel nacpany vestia, Masa, NOOB CHAREK, JAGGMAR i Tomek (Bless). 24
25 Follow Here zabity na poziomie 989 przez JAGGMAR, Masa, Druftuje Wozkiem, Alucard De'moon, NOOB CHAREK, ALEXO TEIXERA, Slayependrov, Edzik i Tomek (Bless). 24
24 Lil Uzi Vert zabity na poziomie 922 przez Szumi, ULANY NIEUDACZNIK, Skatuje Ed, ElderDzikus, Rozbijam Kasyno, BULLET, Venito, Venitoss i Intercontinental Player (Bless). 24
24 FRISCO DISCO zabity na poziomie 1072 przez ULANY NIEUDACZNIK, Follow Here, Venitoss, ElderDzikus, Skatuje Ed, Rozbijam Kasyno, Venito, JBL i Intercontinental Player (Bless). 23
24 Aquel zabity na poziomie 958 przez Kumpel nacpany vestia, Mr Wpierdol, retired, Masa, SEROTONINA, Edzik, FRISCO DISCO, Alucard De'moon i Slayependrov (Bless). 22
23 ALEXO TEIXERA zabity na poziomie 1035 przez Venitoss, REBORN, Skatuje Ed, BULLET, Rozbijam Kasyno, ULANY NIEUDACZNIK, Venito, JBL i ZDECHLAK OTS ZARUCHANI (Bless). 22
23 Naimad zabity na poziomie 1369 przez JAGGMAR, Kumpel nacpany vestia, Mr Wpierdol, FRISCO DISCO, Slayependrov, Dark Blade, Masa, Razor i Edzik (Bless). 21
22 Tomek zabity na poziomie 1050 przez BULLET, Skatuje Ed, Venito, JBL, Rozbijam Kasyno, Follow Here, Venitoss, ElderDzikus i ULANY NIEUDACZNIK (Bless). 21
22 Druftuje Wozkiem zabity na poziomie 1015 przez BULLET, Skatuje Ed, Rozbijam Kasyno, ULANY NIEUDACZNIK, JBL, Venito, Follow Here, ElderDzikus i Venitoss (Bless). 20
22 retired zabity na poziomie 1264 przez BULLET, ULANY NIEUDACZNIK, Follow Here, Skatuje Ed, Venito, ElderDzikus, Venitoss, JBL i Rozbijam Kasyno (Bless). 19
22 Mr Wpierdol zabity na poziomie 997 przez Follow Here, Skatuje Ed, ULANY NIEUDACZNIK, retired, REBORN, Rozbijam Kasyno, ElderDzikus, Venito i BULLET (Bless). 18
22 Masa zabity na poziomie 1083 przez Follow Here, Skatuje Ed, BULLET, Rozbijam Kasyno, Dark Blade, REBORN, ULANY NIEUDACZNIK, Venito i JBL (Bless). 17
22 FRISCO DISCO zabity na poziomie 1074 przez Follow Here, JBL, BULLET, Skatuje Ed, Venito, ULANY NIEUDACZNIK, ElderDzikus i Rozbijam Kasyno (Bless). 16
22 Darkovski zabity na poziomie 1012 przez Druftuje Wozkiem, Masa, SEROTONINA, NOOB CHAREK, Alucard De'moon, Kumpel nacpany vestia, JAGGMAR, Lil Uzi Vert i Mr Wpierdol (Bless). 15
21 Xemiks zabity na poziomie 1321 przez ElderDzikus, Skatuje Ed, Rozbijam Kasyno, ULANY NIEUDACZNIK, Venitoss, Follow Here, JBL, BULLET i Venito (Bless). 15
21 Aquel zabity na poziomie 960 przez SEROTONINA, FRISCO DISCO, Xemiks, retired, Alucard De'moon, Masa, ALEXO TEIXERA, Kumpel nacpany vestia i Tomek (Bless). 14
20 BOG BONGOVSKY zabity na poziomie 1032 przez Skatuje Ed, ULANY NIEUDACZNIK, Follow Here, Venito, Szumi, Venitoss, ElderDzikus, BULLET i JBL (Bless). 14
20 Lil Uzi Vert zabity na poziomie 923 przez Follow Here, Skatuje Ed, Szumi, BULLET, JBL, Venitoss, Venito, ElderDzikus i ULANY NIEUDACZNIK (Bless). 13
20 Awii aus Goro zabity na poziomie 1083 przez Xemiks, retired, Masa, ALEXO TEIXERA, FRISCO DISCO, JAGGMAR, Mr Wpierdol, Alucard De'moon i Druftuje Wozkiem (Bless). 12
19 NOOB CHAREK zabity na poziomie 1110 przez Skatuje Ed, Follow Here, Awii aus Goro, JBL, BULLET, ULANY NIEUDACZNIK, Szumi, ElderDzikus i Aquel (Bless). 12
19 Skatuje Ed zabity na poziomie 1430 przez NOOB CHAREK, SEROTONINA, Xemiks, JAGGMAR, ALEXO TEIXERA, Alucard De'moon, BOG BONGOVSKY, Kumpel nacpany vestia i FRISCO DISCO (Bless). 11
18 Follow Here zabity na poziomie 990 przez Druftuje Wozkiem, NOOB CHAREK, Skatuje Ed, SEROTONINA, Xemiks, ALEXO TEIXERA, retired, Piksel i Kumpel nacpany vestia (Bless). 11
17 Naimad zabity na poziomie 1370 przez ALEXO TEIXERA, Xemiks, SEROTONINA, retired, FRISCO DISCO, NOOB CHAREK, Kumpel nacpany vestia, Piksel i Druftuje Wozkiem (Bless). 11
16 ULANY NIEUDACZNIK zabity na poziomie 1016 przez Edzik, Slayependrov, Xemiks, retired, JAGGMAR, FRISCO DISCO, Kumpel nacpany vestia, NOOB CHAREK i ALEXO TEIXERA (Bless). 11
15 Venito zabity na poziomie 1087 przez Xemiks, NOOB CHAREK, SEROTONINA, JAGGMAR, retired, Mr Wpierdol, Zochan, FRISCO DISCO i Druftuje Wozkiem (Bless). 11
14 Awii aus Goro zabity na poziomie 1084 przez Piksel, SEROTONINA, Skatuje Ed, JBL, Kumpel nacpany vestia, NOOB CHAREK, ALEXO TEIXERA, retired i Druftuje Wozkiem (Bless). 11
13 Aquel zabity na poziomie 961 przez FRISCO DISCO, Mr Wpierdol, NOOB CHAREK, SEROTONINA, Piksel, Skatuje Ed, Rozbijam Kasyno, ALEXO TEIXERA i Xemiks (Bless). 11
12 Druftuje Wozkiem zabity na poziomie 1016 przez ULANY NIEUDACZNIK, Follow Here, JBL, retired, Skatuje Ed, Venito, Rozbijam Kasyno, ElderDzikus i Szumi (Bless). 11
12 Druftuje Wozkiem zabity na poziomie 1017 przez Follow Here, Venito, ElderDzikus, Skatuje Ed, Szumi, ULANY NIEUDACZNIK i Rozbijam Kasyno (Bless). 10
12 Slayependrov zabity na poziomie 1145 przez ElderDzikus, JBL, Skatuje Ed, Rozbijam Kasyno, BULLET i Aquel (Bless). 9
12 ElderDzikus zabity na poziomie 996 przez BOG JERRY, FRISCO DISCO, NOOB CHAREK, ALEXO TEIXERA, retired, BOG BONGOVSKY, Xemiks, JAGGMAR i Tomek (Bless). 8
11 Venito zabity na poziomie 1088 przez FRISCO DISCO, BOG JERRY, NOOB CHAREK, BOG BONGOVSKY, Xemiks, ALEXO TEIXERA, retired, Tomek i JAGGMAR (Bless). 8
10 VenOO zabity na poziomie 1100 przez Rozbijam Kasyno, BULLET, JBL, Szumi, Follow Here, Aquel i Awii aus Goro (Bless). 8
10 Naimad zabity na poziomie 1372 przez Xemiks, BOG JERRY, NOOB CHAREK, FRISCO DISCO, ALEXO TEIXERA, SEROTONINA, BOG BONGOVSKY, Tomek i retired (Bless). 7
9 Skatuje Ed zabity na poziomie 1432 przez FRISCO DISCO, BOG JERRY, Xemiks, NOOB CHAREK, JAGGMAR, retired, Mr Wpierdol, BOG BONGOVSKY i Tomek (Bless). 7
8 Czo'olgista Tankzo'oh zabity na poziomie 1009 przez Follow Here, Szumi, BULLET, Aquel, Rozbijam Kasyno, JBL i Awii aus Goro (Bless). 7
8 Druftuje Wozkiem zabity na poziomie 1019 przez BULLET, Rozbijam Kasyno, Szumi, Follow Here, Aquel, Czo'olgista Tankzo'oh, JBL i Awii aus Goro (Bless). 6
8 ULANY NIEUDACZNIK zabity na poziomie 1017 przez SEROTONINA, BOG JERRY, ElderDzikus, FRISCO DISCO, Tomek, NOOB CHAREK, Venito, retired i BOG BONGOVSKY (Bless). 5
7 Slayependrov zabity na poziomie 1147 przez JBL, Szumi, BULLET, Rozbijam Kasyno, Czo'olgista Tankzo'oh, Aquel, Follow Here i Slayependrov (Bless). 5
7 Rozbijam Kasyno zabity na poziomie 1258 przez Piksel, BOG JERRY, ElderDzikus, NOOB CHAREK, Xemiks, JAGGMAR, FRISCO DISCO, SEROTONINA i Czo'olgista Tankzo'oh (Bless). 4
6 Szumi zabity na poziomie 1194 przez BOG JERRY, Alucard De'moon, Xemiks, Czo'olgista Tankzo'oh, FRISCO DISCO, VenOO, Piksel, Slayependrov i ALEXO TEIXERA (Bless). 4
5 BOG BONGOVSKY zabity na poziomie 1039 przez ULANY NIEUDACZNIK, ElderDzikus, Naimad, Rozbijam Kasyno, Skatuje Ed, BOG JERRY, JAGGMAR, NOOB CHAREK i VenOO (Brak blessa). 4
5 BULLET zabity na poziomie 1009 przez BOG BONGOVSKY, Piksel, FRISCO DISCO, BOG JERRY, Slayependrov, Czo'olgista Tankzo'oh, SEROTONINA, Druftuje Wozkiem i Tomek (Bless). 3
4 JBL zabity na poziomie 1022 przez VenOO, Lil Uzi Vert, ALEXO TEIXERA, Edzik i JAGGMAR (Bless). 3
3 Aquel zabity na poziomie 962 przez FRISCO DISCO, SEROTONINA, BOG JERRY, Czo'olgista Tankzo'oh, Druftuje Wozkiem, NOOB CHAREK, BOG BONGOVSKY, Tomek i ALEXO TEIXERA (Bless). 3
2 Follow Here zabity na poziomie 991 przez VenOO, Xemiks, ALEXO TEIXERA, Edzik, Slayependrov, Lil Uzi Vert i a hero (Bless). 3
1 BOG BONGOVSKY zabity na poziomie 1041 przez Aquel, Szumi, ElderDzikus, Skatuje Ed, Naimad, Rozbijam Kasyno, Lil Uzi Vert, Venito i SEROTONINA (Bless). 3
1 BOG JERRY zabity na poziomie 1318 przez Naimad, Skatuje Ed, Szumi, ULANY NIEUDACZNIK, Rozbijam Kasyno, ElderDzikus, Venito, BULLET i Aquel (Bless). 2
1 Awii aus Goro zabity na poziomie 1086 przez Xemiks, Slayependrov, BOG JERRY, SEROTONINA, JAGGMAR, Czo'olgista Tankzo'oh, FRISCO DISCO i BOG BONGOVSKY (Bless). 1
0 NOOB CHAREK zabity na poziomie 1112 przez ElderDzikus, ULANY NIEUDACZNIK, Szumi, Naimad, Skatuje Ed, BULLET, Aquel, Rozbijam Kasyno i Awii aus Goro (Bless). 1

Kalendarz eventów

IP: Vestia.pl

Client: Team Speak 3
219.03 Dodano Magical Weapon Box do nagród z instancji
219.03 Dodano Magical Box Key do item shopu
219.03 Dodano Magical Weapon box do komendy !task box oraz do loterii
219.03 Dodano nowy przedmiot - Magical Weapon Box
219.03 Dodano nowy przedmiot - Magical Box Key
Więcej..
1. SoRRaN 2277 lvl
2. Taki Sobie... 2127 lvl
3. Psychologi... 2114 lvl
4. Simek 2109 lvl
5. ARASCOR TA... 2083 lvl
6. Steve Mori... 2080 lvl
7. To Ladne S... 2065 lvl
8. BRAK OPORU 2038 lvl
9. KTO MNIE P... 2034 lvl
10. Bydgoskii ... 2018 lvl
Właściciel zamku:

Tak o