Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 2,301
» Najnowszy użytkownik: Green
» Wątków na forum: 1,258
» Postów na forum: 5,397

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 122 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 122 Gość(i)

Ostatnie wątki
[TASK] Winiarz
Poradniki Graczy
Ostatni post: PashaZVesti
17.05.2023, 12:06
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 934
[INNE] Skąd kolorowe BP b...
Poradniki Graczy
Ostatni post: Gumiok
20.02.2023, 00:23
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 6,352
[INNE] Promocja w SMS Sho...
Poradniki Graczy
Ostatni post: Gumiok
19.02.2023, 14:05
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 28,624
Ikony By LetsTryAgaiN
Poradniki Graczy
Ostatni post: pjanek1910
02.01.2023, 09:21
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 5,884
Skrypty do OTClient
Poradniki Graczy
Ostatni post: TTCOD
01.01.2023, 22:08
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 6,099
[EVENT] Wielkanoc
Poradniki Graczy
Ostatni post: Gumiok
18.02.2022, 18:55
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 3,709
[EVENT] Walentynki
Poradniki Graczy
Ostatni post: Gumiok
14.02.2022, 21:24
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 3,943
[OTClient] FULL AFK zbier...
Poradniki Graczy
Ostatni post: Gumiok
03.02.2022, 21:43
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 4,702
[Inne] Kilka sposobow na ...
Poradniki Graczy
Ostatni post: Daxin
24.12.2021, 15:32
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4,149
[TASK] Łowca
Poradniki Graczy
Ostatni post: Gumiok
27.12.2020, 18:44
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 6,741

 
  [TASK] Winiarz
Napisane przez: PashaZVesti - 17.05.2023, 12:06 - Poradniki Graczy - Brak odpowiedzi

1.40.000 JAGOD (poza miastem)
id:3588
Przydatny skrypt:auto 1 usegrounditem 3699
bonus  +1% do max many 

2.10.000 ogurków z Hydr
id:8014
 bonus  +1% do max hp

3.20 000 cherries z warlockow
id:3590
 bonus  +1% do max many 

4.20 000 strawberries. z demonow
id:3591
bonus +1% do max hp

5.20 000 raspberries z Infernalist
id:8012
bonus  +1% do max many 

6.10 000 bananas z brazylów
id:3587
bonus  +1% do max hp

7.100 000 red apples od NPC Donalda
id:3585
bonus  +1% do max many  +1% do max hp

8.50 000 pears z Elementariusow.
id:3584
bonus  +1% do max many  +1% do max hp

9.50 000 mangos z Giantow
id:5096
bonus  +1% do max many  +1% do max hp

10.50 000 plums z Freezosow
id:8011
bonus  +1% do max many  +1% do max hp

11.20 000 grapes z Hero i Urgodow
id:3592
bonus  +1% do max many  +1% do max hp

12.20 000 cookies z Inastancji i Witcha na amazonkach (najszybciej)
id:130
bonus  +1% do max many  +1% do max hp oraz Task Elixir

13.2 000 sztuk giant ham z Giantow/Armored Giantow
id:10219
bonus  +1% do max many  +1% do max hp

14.10 000 oranges z Camcomcilli
id:3586
bonus  +1% do max many  +1% do max hp oraz Boosting Potion

ŁACZNA NAGRODA: 11% DO MANY//11% DO HP// Task Elixir//Boosting Potion//Osiągniecie:Winiarz
   

Wydrukuj tę wiadomość

  Skrypty do OTClient
Napisane przez: TTCOD - 01.01.2023, 22:08 - Poradniki Graczy - Brak odpowiedzi

Przydatne skrypty do OTClient.

HOLD TARGET
Kod:
local oldTarget
macro(200, "hold target",  function()
   if g_game.isAttacking() then
       oldTarget = g_game.getAttackingCreature()
   end
   if (oldTarget and not g_game.isAttacking() and getDistanceBetween(pos(), oldTarget:getPosition()) <= 8) then
       g_game.attack(oldTarget)
   end
end)

Szybkie i lepsze leczenie niż Healing w bocie
Kod:
local hpPercent = 99
macro(50, "faster healing",  function()
 if (hppercent() <= hpPercent) then
 say(storage.HealText)
end
end)
addTextEdit("HealText", storage.HealText or "NazwaCzaruLeczacego", function(widget, text)
storage.HealText = text
end)

Manasowanie
Kod:
local manaId = ID_POTIONA/MANARUNY
local manaPercent = 80
macro(200, "faster mana potting",  function()
 if (manapercent() <= manaPercent) then
   usewith(manaId, player)
 end
end)

Autofollow (teleporty, drzwi, dziury itp)
Kod:
--Description: A macro to follow players through stairs, doors, ladders, sewer gates and some other things.
--A message error appears on the log, but other than that everything seems to run well... save for the eventual hiccups.
--ATTENTION: It might not work if multiple "use objects" that lead to different paths are near eachother.

Follow = macro(1000,"Follow",function()

nome = storage.followLeader
end)

UI.Label("Follow Player:")
addTextEdit("playerToFollow", storage.followLeader or "Heeey", function(widget, text)
   storage.followLeader = text
   target = tostring(text)
end)

nome = storage.followLeader
pos_p = player:getPosition()

p = getCreatureByName(nome)

onCreaturePositionChange(function(creature, newPos, oldPos)
   if Follow.isOn() then
 
       if creature:getName()==player:getName() and getCreatureByName(nome) == nil and newPos.z>oldPos.z then
     
           say('exani tera')
           for i = -1,1 do
             for j = -1,1 do
         
               local useTile = g_map.getTile({x=posx()+i,y=posy()+j,z=posz()})
                g_game.use(useTile:getTopUseThing())
             
         
             end
           end
       end
       if creature:getName()==nome then
       
         
           if newPos==nil then
             
             
               lastPos = oldPos
             
               schedule(200,function()
                autoWalk(oldPos)
               end)
             
               schedule(1000,function()
                   for i = -1,1 do
                     for j = -1,1 do
                 
                       local useTile = g_map.getTile({x=posx()+i,y=posy()+j,z=posz()})
                       g_game.use(useTile:getTopUseThing())
                     
                 
                     end
                   end
               end)
         
         
           end
         
           if oldPos.z == newPos.z then
                 
               schedule(300,function()
                local useTile = g_map.getTile({x=oldPos.x,y=oldPos.y,z=oldPos.z})
                topThing = useTile:getTopThing()
             
                if not useTile:isWalkable() then
                  use(topThing)
                end
             
               end)
         
         
               autoWalk({x=oldPos.x,y=oldPos.y,z=oldPos.z})
           else
         
               lastPos = oldPos
               autoWalk(oldPos)
               for i = 1,6 do
                   schedule(i*200,function()
                     autoWalk(oldPos)
                 
                     if getDistanceBetween(pos(), oldPos) == 0 and (posz()>newPos.z and getCreatureByName(nome) == nil) then
                       say('exani tera')
                     end
                   end)
               end
               local useTile = g_map.getTile({x=newPos.x,y=newPos.y-1,z=oldPos.z})
                g_game.use(useTile:getTopUseThing())
                         
         
           end
       
     
       end
 
   end
end)

Skrypt na SIO
Kod:
macro(100, "Sio Friend", function()
 local friend = getPlayerByName(storage.healFriend)  
 if friend and friend:getHealthPercent() < tonumber(storage.healFriendPercent) then
     say("Exura sio \"" .. storage.healFriend)
     delay(1000)
 end
end)
addLabel("sioname", "Player name:")
addTextEdit("healfriend", storage.healFriend or "", function(widget, text)  
 storage.healFriend = text
end)
addLabel("siopercent", "Heal Below %:")
addTextEdit("healfriendpercent", storage.healFriendPercent or "", function(widget, text)  
 storage.healFriendPercent = text
end)

Wyświetlanie wiadomości jak elfbot
Kod:
local height = 50
local widget = setupUI([[
Panel
 id: msgPanel
 height: 400
 width: 200
]], g_ui.getRootWidget())

onTalk(function(name, level, mode, text, channelId, pos)
   if (mode ~= 4) then return end
   local msgLabel = g_ui.loadUIFromString([[
Label
 color: #5ff7f7
 background-color: black
 opacity: 0.87
]], widget)
   msgLabel:setText(name .." ["..level.. "]: " .. text)
   msgLabel:setPosition({y = height, x = 10})
   if height > 210 then
       for msgIndex, message in ipairs(widget:getChildren()) do
           message:setPosition({y = message:getPosition().y - 13, x = 10})
           if (msgIndex == 1) then message:destroy() end
       end
   else
       height = height + 13
   end
end)

Bot STOP jak mało many
Kod:
macro(100, "Toggle Cave when xmana", function()
if (manapercent() <= tonumber(storage.manaPercent)) then
CaveBot.setOff()
TargetBot.setOff()
else
if (manapercent() >= tonumber(storage.manaPercent)) then
CaveBot.setOn()
TargetBot.setOn()
end
end
end)
UI.Label("Mana percent")
addTextEdit("manapercent", storage.manaPercent or "50", function (widget, text)
storage.manaPercent = text
end)

Otwieranie wszystkich BP
Kod:
openBackpacks = function()
  for _, container in pairs(g_game.getContainers()) do
       g_game.close(container)
  end
   schedule(1000, function()
       bpItem = getBack()
       if bpItem ~= nil then g_game.open(bpItem) end
   end)

   schedule(2000, function()
       local nextContainers = {}
       containers = getContainers()
       for i, container in pairs(g_game.getContainers()) do
           for i, item in ipairs(container:getItems()) do
               if item:isContainer() then
                   table.insert(nextContainers, item)
               end
           end
           if #nextContainers == 0 then return end
           local delay = 1
           for i = 1, #nextContainers do
               schedule(delay, function()
                   g_game.open(nextContainers[i], nil)
               end)
               delay = delay + 250
           end
       end
   end)
end

-- this loads the function straighta way when reloading config
openBackpacks()
-- this adds a button to your bot, so you can press it
UI.Button("Backpack Open", function()
   openBackpacks()
end)

Używanie staminy jak mało staminy
Kod:
macro(500, function()
   if stamina() < 842 then
       use(tonumber (storage.idstam))
   end
end))

UI.Label("ID STAMINY")
addTextEdit("id staminera", storage.idstam or "id", function(widget, text)
storage.idstam = text
end)

SPAM UE
Kod:
macro(1000, "Spam UE",  function()      say(storage.spamue)    end) addTextEdit("Spam Ue", storage.spamue or "Nazwa spella", function (widget, text) storage.spamue = text end)

UE przy mobku
Kod:
local singleTargetSpell = 'exori frigo'
local multiTargetSpell = 'frozen wave'
local distance = 3
local amountOfMonsters = 4

macro(250, "multi target spell",  function()
   local specAmount = 0
   if not g_game.isAttacking() then
       return
   end
   for i,mob in ipairs(getSpectators()) do
       if (getDistanceBetween(player:getPosition(), mob:getPosition())  <= distance and mob:isMonster())  then
           specAmount = specAmount + 1
       end
   end
   if (specAmount >= amountOfMonsters) then    
       say(multiTargetSpell)
   else
       say(singleTargetSpell)
   end
end)

Energy ring gdy mało hp
Kod:
--[[
 1. Start the script with your normal ring on
 2. make sure the backpack with e-rings
    are always open
]]
local energy_ring = 3051; -- Your energy ring
local energy_ring_equiped = 3088; -- Ring changes id when equiped
local original_ring = getFinger(); -- Your original ring
local healthp_for_energy = 50;
local healthp_for_original = 80;
local manap_for_original = 25;

macro(1000, "e-ring", function()
 if (manapercent() <= manap_for_original and getFinger():getId() ~= original_ring:getId()) then
   g_game.equipItem(original_ring);
 elseif (hppercent() <= healthp_for_energy and manapercent() >= manap_for_original and getFinger():getId() ~= energy_ring) then
     local ring = findItem(energy_ring);
     if (ring) then
         g_game.equipItem(ring);
     end
 elseif (hppercent() >= healthp_for_original and getFinger():getId() ~= original_ring:getId()) then
     g_game.equipItem(original_ring);
 end
end)

UTAMO VITA
Kod:
local castBelowHp = 40
local deactiveBelowMana = 40
macro(100, "advanced manashield",  function()
 if (hppercent() <= castBelowHp and manapercent() >= deactiveBelowMana and not hasManaShield()) then
   say('utamo vita')
 end
 if (manapercent() <= deactiveBelowMana and  hppercent() >= castBelowHp and hasManaShield()) then
     say('utamo vita')
 end
end)


AUTO HASTE
Kod:
macro(500, "Auto Haste", nil, function()
   if not hasHaste() and storage.autoHasteText:len() > 0 then
     if saySpell(storage.autoHasteText) then
       delay(5000)
     end
   end
 end)
 addTextEdit("autoHasteText", storage.autoHasteText or "utani gran hur", function(widget, text)
   storage.autoHasteText = text
end)

Skrypty przydatne do PVP

HOLD MW
Kod:
local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'Hold MWall'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false

onKeyPress(function(keys)
 if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
   local tile = getTileUnderCursor()
   local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
   if currTile then
     holdMwallTiles[currTile]:setText('')
     table.remove(holdMwallTiles, currTile)
   else
     table.insert(holdMwallTiles, tile)
     holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
   end
 end
end)

addSwitch('holdMwall', 'Better Hold MWall', function(widget)
 widget:setOn(not widget:isOn())
 if not widget:isOn() then
   for i = 1, #holdMwallTiles do
     holdMwallTiles[1]:setText('')
     table.remove(holdMwallTiles, 1)
   end
 end
 holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)

macro(1, function()
 if holdMwallIsOn then
   for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
     if holdMwallTile:getTopThing():getId() ~= 2129 then
       useWith(3180, holdMwallTile:getTopUseThing())
       return
     end
   end
 end
end)

MWALL przed twarz targetu
Kod:
local key = "shift+f10" -- Hotkey to shoot mwall
local mwallId = 3180 -- Mwall ID
local squaresThreshold = 2 -- Amount of tiles to shoot infront of player

singlehotkey(key, "Mwall target", function()
 local target = g_game.getAttackingCreature()
 if target then
   local targetPos = target:getPosition()
   local targetDir = target:getDirection()
   local mwallTile
   if targetDir == 0 then -- north
     targetPos.y = targetPos.y - squaresThreshold
     mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
     useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
   elseif targetDir == 1 then -- east
     targetPos.x = targetPos.x + squaresThreshold
     mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
     useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
   elseif targetDir == 2 then -- south
     targetPos.y = targetPos.y + squaresThreshold
     mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
     useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
   elseif targetDir == 3 then -- west
     targetPos.x = targetPos.x - squaresThreshold
     mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
     useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
   end
 end
end)

Rzucanie run na SQM pod PageUP (mozna zmieniac)
Kod:
local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'Rzuc tu Ava'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false

onKeyPress(function(keys)
 if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
   local tile = getTileUnderCursor()
   local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
   if currTile then
     holdMwallTiles[currTile]:setText('')
     table.remove(holdMwallTiles, currTile)
   else
     table.insert(holdMwallTiles, tile)
     holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
   end
 end
end)

addSwitch('holdMwall', 'Rzucanie Ava Pageup', function(widget)
 widget:setOn(not widget:isOn())
 if not widget:isOn() then
   for i = 1, #holdMwallTiles do
     holdMwallTiles[1]:setText('')
     table.remove(holdMwallTiles, 1)
   end
 end
 holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)

macro(1, function()
 if holdMwallIsOn then
   for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
     if holdMwallTile:getTopThing() then
       useWith(tonumber (storage.avaId), holdMwallTile:getTopUseThing())
       return
end
   end
 end
end)
     addTextEdit("IdRunki", storage.avaId or "3161", function(widget, text)
storage.avaId = text
end)

Skrypt na SSA + zmiana na inny amulet
Kod:
local eq_manager = {
   {  
       hppcToEquip = 100, -- HP <= 100% (Default)
       eqToEquip = {
           {itemID = IDINNEGOAMULETU, slot = SlotNeck}
       }
   },
   {  
       hppcToEquip = tonumber (storage.hppercent), -- HP <= 75%
       eqToEquip = {
           {itemID = 3081, slot = SlotNeck}
       }
   }
}

HOLD KRZAK
Kod:
local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'TUTAJ'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false

onKeyPress(function(keys)
 if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
   local tile = getTileUnderCursor()
   local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
   if currTile then
     holdMwallTiles[currTile]:setText('')
     table.remove(holdMwallTiles, currTile)
   else
     table.insert(holdMwallTiles, tile)
     holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
   end
 end
end)

addSwitch('holdMwall', 'Shoot Rune [PageUp]', function(widget)
 widget:setOn(not widget:isOn())
 if not widget:isOn() then
   for i = 1, #holdMwallTiles do
     holdMwallTiles[1]:setText('')
     table.remove(holdMwallTiles, 1)
   end
 end
 holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)

macro(1, function()
 if holdMwallIsOn then
   for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
     if holdMwallTile:getTopThing():getId() ~= 2130 then
       useWith(tonumber (storage.avaId), holdMwallTile:getTopUseThing())
       return
end
   end
 end
end)
addLabel("idava", "Id runki", warTab)
     addTextEdit("IdRunki", storage.avaId or "3156", function(widget, text)
storage.avaId = text
end)

Anty Push
Kod:
local dropItems = { 3031, 3035 }
local maxStackedItems = 10
local dropDelay = 600

gpAntiPushDrop = macro(dropDelay , "Anti-Push", function ()
 antiPush()
end)

onPlayerPositionChange(function()
   antiPush()
end)

function antiPush()
 if gpAntiPushDrop:isOff() then
   return
 end

 local tile = g_map.getTile(pos())
 if tile and tile:getThingCount() < maxStackedItems then
   local thing = tile:getTopThing()
   if thing and not thing:isNotMoveable() then
     for i, item in pairs(dropItems) do
       if item ~= thing:getId() then
           local dropItem = findItem(item)
           if dropItem then
             g_game.move(dropItem, pos(), 1)
           end
       end
     end
   end
 end
end
Skrypty z możliwością wpisywania w okienko (szybsza zmiana)

Szybsze potowanie
Kod:
local manaPercent = 99
macro(200, "faster mana potting",  function()
 if (manapercent() <= manaPercent) then
   usewith((storage.mpItem), player)
 end
end)
addTextEdit("mpItem", storage.mpItem or "268", function(widget, text)
storage.mpItem = text
end)

Szybsze leczenie potionem
Kod:
local healthPercent = 99
macro(200, "faster health potting",  function()
 if (hppercent() <= healthPercent) then
   usewith((storage.hpItem), player)
 end
end)
addTextEdit("hpItem", storage.hpItem or "23375", function(widget, text)
storage.hpItem = text
end)

Szybsze leczenie czarem
Kod:
local hpPercent = 99
macro(50, "faster healing",  function()
 if (hppercent() <= hpPercent) then
 say(storage.HealText)
end
end)
addTextEdit("HealText", storage.HealText or "exura vita", function(widget, text)
storage.HealText = text
end)

MultiTarget
Kod:
local distance = 4
local amountOfMonsters = 2
macro(1000, "multi target spell",  function()
   local specAmount = 0
   if not g_game.isAttacking() then
       return
   end
   for i,mob in ipairs(getSpectators()) do
       if (getDistanceBetween(player:getPosition(), mob:getPosition())  <= distance and mob:isMonster())  then
           specAmount = specAmount + 1
       end
   end
   if (specAmount >= amountOfMonsters) then
       say(storage.Spell2, 250)
   else
       say(storage.Spell1, 250)
   end
end)
addTextEdit("Spell1", storage.Spell1 or "Single target", function(widget, text)
storage.Spell1 = text
end)
addTextEdit("Spell2", storage.Spell2 or "Multi target", function(widget, text)
storage.Spell2 = text
end)EXETA RES dla Knighta
Kod:
macro(500, "Auto RES",  function()
 say(storage.ExetaText)
end)
addTextEdit("ExetaText", storage.ExetaText or "Exeta mas res", function(widget, text)
storage.ExetaText = text
end)

Anty Paral
Kod:
macro(100, "Anti Paralyze", nil, function()
 if isParalyzed() and storage.autoAntiParalyzeText:len() > 0 then
   saySpell(storage.autoAntiParalyzeText)
end
end)
addTextEdit("autoAntiParalyzeText", storage.autoAntiParalyzeText or "utani hur", function(widget, text)
 storage.autoAntiParalyzeText = text
end)

Auto Haste
Kod:
macro(500, "Auto Haste", nil, function()
   if not hasHaste() and storage.autoHasteText:len() > 0 then
     if saySpell(storage.autoHasteText) then
       delay(5000)
     end
   end
 end)
 addTextEdit("autoHasteText", storage.autoHasteText or "utani gran hur", function(widget, text)
   storage.autoHasteText = text
end)

SIO dla friend
Kod:
macro(100, "Sio", function()
   local friend = getPlayerByName(storage.friendName)
   local friend1 = getPlayerByName(storage.friend1Name)
   if friend and friend:getHealthPercent() < 80 then
       say("exura sio \""..storage.friendName)
       delay(500)
  elseif friend1 and friend1:getHealthPercent() <= 80 then -- If u need more you can copy this lines
       say("exura sio \""..storage.friend1Name) --
       delay(500) --
   end -- And paste them between this end and the delay
end)
 addTextEdit("friendName", storage.friendName or "Friend Name", function(widget, text)
   storage.friendName = text
end)
addLabel("Priority 1 ^ Priority 2 v", "Priority 1 ^ Priority 2 v")
 addTextEdit("friend1Name", storage.friend1Name or "Friend Name", function(widget, text)   -- Also copy this lines
   storage.friend1Name = text -- If u add more just rename the Friend1Name to Friend2Name in the lines u paste
end) --

Wydrukuj tę wiadomość

  [EVENT] Wielkanoc
Napisane przez: TTCOD - 18.02.2022, 18:50 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (1)

[Obrazek: 21.png]


Podczas eventu wielkanocnego można wykonać zadania u dwóch NPC:
  • Druid Wielkanocny
  • White Sorcress
Oba NPC znajdują się na wyspie wielkanocnej - aby tam się dostać należy użyć wielkanocnego zwoja (dropi on z wielkanocnych królików).
Podczas trwania eventu na miasto najeżdża najazd wielkanocnych królików.


Druid Wielkanocny:
Do pierwszego NPC brak wymaganego minimalnego levela.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


White Sorcress:
Minimalny poziom który musimy mieć aby wykonać zadania to 750.

Wydrukuj tę wiadomość

  [EVENT] Walentynki
Napisane przez: TTCOD - 14.02.2022, 20:47 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (1)

[Obrazek: 15.png]

NPC Pretty Lady znajduje się w expowisku Amazonek.

Minimalny poziom który musimy mieć aby wykonać zadania to 750.
NPC zleci nam 7 zadań w których musimy m.in przynieść X przedmiotów, zabić X potworów oraz zabić bossa.

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7

Wydrukuj tę wiadomość

  [OTClient] FULL AFK zbieraczka
Napisane przez: TTCOD - 03.02.2022, 17:42 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (1)

Witam! Smile

W tym poradniku pokażę wam jak zrobić aby mieć na serwerze Vestii postać która może 24/7 biegać i dla nas zarabiać - czyli tzw. zbieraczka.
Zbieraczka przyda się każdej osobie, bo gi jest naprawdę przydatne na Vestii.

Za Gi można kupić przedmioty z item shopu, sprzedać za Vestia Coins, kupic preyau księdza czy nawet zaczarować nasze przedmioty u Enchantera.

Potrzebne nam będzie:
OTClient z vBot_4.0https://github.com/OTCv8/otclientv8
Postać (najlepiej paladyn/knight) - http://vestia.pl/account/create

Żadnego skanu nie wrzucam bo jest to oficjalny github otclienta.
A więc:

1) Tworzywy nowy plik Cavebota
[Obrazek: tjBXbMB.png]

2) Na samym początku naszych waypointów musimy dodać początkowy label, nazwiemy go "DALEJ".

[Obrazek: VLofEyp.png]

3) Jak już stworzyliśmy label "dalej" to w następnej kolejności musimy zrobić waypointy na mapie po której będzie nasza zbieraczka biegała.
Najlepiej zrobić aby nasze waypointy kończyły się blisko teleportu, aby nie robić większej ilości wpt.
Po zrobieniu waypointów na mapie powinno na ten moment to wyglądać tak:

[Obrazek: 7Ltjc4v.png]

4) Blisko teleportu musimy zrobić aby sprawdzało naszego capa, czy nadal pomieścimy itemy czy już nie.
W tym etapie musimy dodać 3 rzeczy do naszych waypointów - poscheck, supplycheck i kolejny label.

wszystko musi być na jednej kratce
poscheck musi mieć na początku: sell
supplycheck musi mieć na początku: dalej
label o nazwie: sell

[Obrazek: AEW2Fo8.png]

5) Nieźle! Mamy już zrobione wpt na mapie i potrzebne funkcje aby nasz bot sprawdzał capa, teraz należy zrobić wpt do npc który kupi od nas przedmioty. Wpt muszą być zrobione pod label "sell".

Gdy już zrobimy i będziemy obok naszego npc 'Jedker', to ustawiamy aby do niego pisał hi oraz trade.

[Obrazek: WvCS6dO.png]

6) Teraz dodajemy funkcję sellall, żeby sprzedawał przedmioty. Jeśli zbieramy 5 przedmiotów to 5 razy. W tej funkcji na początku trzeba dodać nazwę npc który kupuje przedmioty.

[Obrazek: gtOpya7.png]

7. BOT teraz sprzedaje przedmioty. Zostało jeszcze tylko zrobić WPT wracające na expowisko.
8) Na sam koniec jeszcze musimy dodać ile capa mamy mieć aby pobiegł sprzedać itemy.

[Obrazek: k86QTON.png]BRAWO! Zrobiłeś własną zbieraczkę, teraz możesz mieć bardzo dużo gold ingotów i szastać nimi gdzie popadnie! Big Grin

WIDEO PODGLĄDOWE:Wydrukuj tę wiadomość

  [Inne] Kilka sposobow na zarobienie VC
Napisane przez: Daxin - 24.12.2021, 15:32 - Poradniki Graczy - Brak odpowiedzi

Poradnik stworzony z myslą o nowych graczach ktorzy nie wiedza co to vc i skąd je wziąć.

Zacznijmy od tego, co to jest vc? Jest to moneta wyglądająca jak scarab coin o równowartości 1pkt do sms shopu. Główny środek płatniczy na Vestii.

Jest wiele sposobów na zdobycie vestian coins, podam kilka z nich.

Ja głownie zarabiam VC na handlu, kupuje isy (item shop) za okazyjną cenę, i sprzedaje je drożej.
Jeśli nie masz czym handlować to wystarczy pozbierać troszkę rzeczy np.
- upgreade stone +5 /za bp można wziąć 1vc a uzbieranie 1bp to kwestia kilku minut.
- brown,green,red,blue piece of cloth - przedmioty potrzebne do zadań levelowych. Można za nie zgarnąć nawet kilka VC za 100szt, najbardziej cenione są blue POC ze względu na ich rzadkość kosztują nawet 50 vc za 200 szt.

Tu podaje link do cennika wszystkich wartościowych przedmiotów: Cennik Przedmiotów
Wiele z tych przedmiotów można bez problemu zdobyć, a co za tym idzie, zarobić...

Dla nowych gracz polecam zbieranie śmieci typu: mpa, golden legsy, mms, golden bootsy i wiele innych. Przedmioty te sprzedajecie u npc za cc (gi), a 20-25 gi można juz sprzedać za 1vc.

Vc lub przedmioty wartościowe można zdobyć również z questow, zadań oraz instancji.

Poradnik nie jest perfekcyjny. Robiłem go z nudów, po za tym jest to mój pierwszy poradnik.

Poradnik by Shadowx

Wydrukuj tę wiadomość

  [TASK] Łowca
Napisane przez: SIRONLY - 27.12.2020, 18:34 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (1)

Zadania u Łowcy (45 achievments)
Zadanie 1.: Zabij 25 x Quantum Blobb. Nagroda: 1lvl. i 1gi. (30s.)
Podziemia Vestia City pod Temple.

Zadanie 2.: Zabij 30 x Freezer. Nagroda: 1lvl i 1et. (5min.)
Quest: Wyspa Żywiołów (Raloth)

Zadanie 3.: Zabij 30 x Hafaros. Nagroda: 1lvl i 1 great amethyst. (6min.)
Quest: Wyspa Żywiołów (Eldimor)

Zadanie 4.: Zabij 35 x Variathos. Nagroda: 2lvl i 1gi. (2min.)
Podziemia na południe od Vestia City.

Zadanie 5.: Zabij 25 x Tanathos. Nagroda: 2lvl i 1 grog prawdziwego marynarza. (10min.)
Quest: Wyspa Żywiołów (Viven)

Zadanie 6.: Zabij 25 x Blobber. Nagroda: 2lvl i 1 et. (5min.)
Quest: Wyspa Żywiołów (Mormir)

Zadanie 7.: Zabij 123x Death. Nagroda: 3lvl i random item bag. (2min.)
Quest: Combined Shield, Impossibru Quest

Zadanie 8.: Zabij 25x Fokhus. Nagroda: 3lvl i 1x paid exp pass. (1min.)
Quest: Vestian.

Zadanie 9.: Zabij 20x Cursed Xavren. Nagroda: 3lvl i 1x vestian coin. (3min.)
Podziemia Kościoła w Vestia City, północna trumna.

Zadanie 10.: Zabij 25x Cursed Puzzlen. Nagroda: 4lvl i 1x home bear. (10min.)
Podziemia Kościoła w Vestia City, wschodnia trumna.

Zadanie 11.: Zabij 20x Cursed Xidren. Nagroda: 4lvl i 1x ROR. (3min.)
Podziemia Kościoła w Vestia City, południowa trumna.

Zadanie 12.: Zabij 33x Lucyfer. Nagroda: 4lvl i 1x enchanted royal draken mail. (15min.)
Quest: Piekło.

Zadanie 13.: Zabij 25x Vitruvius. Nagroda: 5lvl i 1x mini stamina doll . (45min.)
Południe od miasta Vestia City obok expowiska z dragon lordami.

Zadanie 14.: Zabij 35x Vestian. Nagroda: 5lvl i 1x instance pass. (5min. od ostatniego przywołania)
Quest: Vestian.

Zadanie 15.: Zabij 30x Drac. Nagroda: 5 lvl oraz 1x jalapeńo pepper. (8min.)
Na południe od Vestia City w podziemiach expowiska smoków.

Zadanie 16.: Zabij 15x Smasher. Nagroda: 6 lvl oraz 1x enchanted zathroth's armor. (2min.)
Quest: Combined Shield, tp nr. 3 wg. poradnika.

Zadanie 17.: Zabij 25x Crusher. Nagroda: 6 lvl oraz 1x survival soil. (2min.)
Quest: Combined Shield, tp nr. 2 wg. poradnika.

Zadanie 18.: Zabij 15 Killer. Nagroda: 6 lvl oraz 1x enchanted yalahari leg piece. (2min.)
Quest: Combined Shield, tp nr. 4 wg. poradnika.

Zadanie 19.: Zabij 15 Waster. Nagroda: 7 lvl oraz 1x god's fruits. (2min.)
Quest: Combined Shield, tp nr. 1 wg. poradnika.

Zadanie 20.: Zabij 30x Sivath. Nagroda: 7 lvl oraz 1x enchanted yalahar armor. (6min.)
Wyspa Pradawnych.

Zadanie 21: Zabij 25x 25 El Cappuccino. Nagroda: 7 lvl oraz experience box. (25min.)
Podziemia ukrytych pandemonium

Zadanie 22:  Zabij 25x Viserion. Nagroda: 8 lvl oraz premium bag. (2min.)
Wyspa Frostnir

Zadanie 23: Zabij 75x Iluriel. Nagroda: 8 lvl oraz task elixir. (2min.)
Quest: Elven Quest

Zadanie 24: Zabij 5x kreatur z wyspy bossów. Nagroda: 8 lvl oraz fireflanz. (24h.)
Wyspa bossów

Zadanie 25: Zabij 3333x Dark Lord. Nagroda: 9 lvl oraz stamina doll.
Questy

Wydrukuj tę wiadomość

  Jak szybko expić do 500lvl ?
Napisane przez: aerius094 - 23.12.2020, 02:59 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (2)

Witam Chciałbym zaznaczyć, że od kilku dni jest zwiększony expstage do 1000lvla.


Jak expić druidem ?

a więc tak zaczynamy od rotwormów -1 w temple.
-wbijamy tam 40lvl,
- Następnie idziemy na dragony do 80lvla.
- Gdy osiągniemy już 80 poziom. Możemy udać się na Dragon Lordy.
- Wbijamy na Dragon Lordach 200lvl
- Idziemy expic Dragonusy, polecam góra lewo FACC po schodkach. (pamiętamy, że od 300 mamy GMP)
-Wbijamy na dragonusach 400lvl [Polecam puscic bota]
- Gdy osiągniemy ten poziom możemy zostać na dragonusach lub iść na Poisoned Insecty.
-Wbijamy 500lvl
-od 500lvl'a możemy isć na Evil Witche, Pizdryki (polecam na VIPIE)
-Wbijamy tam 800+
-Gdy osiągniemy 800+ lvl, możemy isć na Gianty, Dark Wizardy -polecam (Gora Lewo FACC po schodkach Wyzej) lub zostać na pizdrykach.
-Wbijamy 1000lvl, i Idziemy expic :Gianty, Dark Wizardy, Pizdryki, Virdi Ghosty.
Poradnik By: Mlody SzeF

Wydrukuj tę wiadomość

Photo Ikony By LetsTryAgaiN
Napisane przez: LetsTryAgaiN - 17.12.2020, 08:50 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (1)Witam wrzucam swoje ikony Dla profesji EK na prośbę graczy gdyż Ikony Xidrona wymagają Hasa którego nigdzie nie ma Tongue
SCREEN:
https://ibb.co/pys0w4X

IKONKI DO POBRANIA:
https://files.fm/u/en4wcggtp#sign_up

Wydrukuj tę wiadomość

  JAK ROZPOCZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ NA VESTII
Napisane przez: warman1997 - 15.12.2020, 19:36 - Poradniki Graczy - Odpowiedzi (6)

PORADNIK DOTYCZĄCY VESTIA.PL

Opis jak wyobrażam sobie gre na Vestii. 

Cześć drodzy tibijczycy. Postanowiłem napisać Wam "krótki" poradnik, dla osób, które nigdy nie grały na Vesti lub nie pamiętają tego servera. na samym początku napisze Wam, że Vestia wcale nie jest takim trudnym otsikiem, nawet powiem Wam więcej - jest dużo łatwiejsza od od innych serverów, spada mniej lvli po dedzie, dedy szybciej się odrabia i jest w chuj więcej expów, ale za to jest 10x bardziej rozbudowana, dlatego wszystkie teamy tam wbijają. Potrzebujecie psychyki drogie wariaty, która pomoże wam zdominować serva.

1) .Zastanawiasz się jaką profesję zrobić? ED lub MS. ED na początku nieco ciężej się expi, natomiast na wyższych lvlach to właśnie ta profesja jest topowa, bo po 1 expi z ekiem na follow z sio na najlepszych potworach, a po drugie może leczyć potwory, co umożliwia solowe zabijanie ludzi.

2) Jakie chary zrobić? Każdy OBOWIĄZKOWO MA MIEĆ:
* Maina ED lub MS
* Noob chara EK lub RP
* 1 chara do zbierania itemów
* Osoby z IQ więcej niż 100 muszą mieć minimum 2/3 chary do zbierania (zaraz napisze czego)

3) Co zbiera się na Vestii: 
*SSy i Mringi - bez tego padasz jak szczoch. Ssy najlepiej lecą z Grogów/Wrl. M ringi najlepiej lecą z Grogów/Demonów
*Tokeny - waluta do płatnych expów, jak masz tego od chuja to zajeżdżasz każdego. Najlepiej leci z Sand Savage
*Itemy, które sprzedaje i zbiera GI - waluta na kolejne płatne expy. Jak sellać itemy? Napisz do Widiana o skrypty, ale w skrócie - musisz kupić domek i włączyć skrypt od Warman, który sprawia, że gdy postać ma mało capa, leci do domku, zostawwia bp z itemami i bierze pusty bp na kolejne itemy - wraca na expa.

4) Czy muszę wydać dużo kasy, skoro potrzebuje aż 3/4 postaci?
Niekoniecznie. Full eq potrzebujesz tylko na maina, a na reszte wystarczą jakieś podstawy.

Czy muszę siedzieć 24/7?
No cóż, na Vestie wbiją wszystkie teamy, średnio gra tam po 1k aktywnych ludzi. Najważniejsze są pierwsze 3/4/5 dni, gdy wyexpia się topki. Jeśli tutaj bedziecie siedzieć, pokażecie dominację, to potem już nikt po was nie bedzie wpadał, no ale trzeba posiedzieć. Najlepiej ogarnijcie se trochę wolnego, żeby pograć.

Na czym expić na VESTI?
Akurat z tym nie bedziecie mieli problemu, bo jest tam od pizdy expowisk, ale najważniejszy jest start i sposób expienia. Na początku expisz solo do 300~lvla, natomiast potem najlepiej zebrać się w 3/4 osoby i po 1 przejąć sobie jakies fajne expy jak ukryte funkty tree, ukryte cyklopy itd (zapytaj Warman) i expić w 2/3 na sharedzie. Bedziecie tam padać, ale dużo szybciej expić od innych.
Pamiętajcie pierwszy dzień każdy expi ręcznie 800 lvl! Chce o 5/6 rano robić Vestiana, to quest, który daje Ci 20% więcej expa. Na poprzedniej edycji zrobiłem go o 6 rano w 4 osoby, mam nadzieje, że tu pójdziemy w minimum 50% gildii.

Pamiętaj jesli masz problem mozesz napisac na helpie ,napewno ktos z administracji Ci pomoże. 


To taki krótki spojler - JAK NIE WIESZ JAK GRAĆ NA VESTII POGADAJ Z Warmanem WSZYSTKO CI POWIE, NAJWAŻNIEJSZE SĄ CHĘCI, A NAUKA EXPY ITD PRZYJDZIE Z CZASEM.

Wydrukuj tę wiadomość